Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 3.0MB) 2019-01-10 13:30:28 3.0MB 73 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (PDF, 899KB) 2019-01-29 12:12:48 899KB 27 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 11.MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:30:28 11.MB 72 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy...docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:39:59 21.KB 30 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie...docx (DOCX, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:41:17 45.KB 24 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 12.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:42:17 12.KB 27 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:45:21 32.KB 38 razy
6 Załącznik Nr 6 do SIWZ- Podwykonawcy.odt (ODT, 9.7KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:46:22 9.7KB 28 razy
7 Załącznik nr 7 do SIWZ.odt (ODT, 9.6KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:46:58 9.6KB 35 razy
8 opis_przedszkole_Żnin - architektura i konstrukcja.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:53:05 2.1MB 39 razy
9 prace remontowe - piwnica.pdf (PDF, 225KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:53:15 225KB 45 razy
10 prace remontowe - parter.pdf (PDF, 288KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:53:26 288KB 27 razy
11 prace remontowe - piętro.pdf (PDF, 275KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:53:35 275KB 24 razy
12 Zestawienie tabelaryczne pomieszczeń.pdf (PDF, 248KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:53:45 248KB 36 razy
13 A01 PZT 640x297.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:02 1.2MB 26 razy
14 A02 projekt - piwnica1000x420.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:12 348KB 27 razy
15 A03 projekt - parter 1080x594.pdf (PDF, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:22 415KB 36 razy
16 A04 projekt - piętro1080x420.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:33 417KB 28 razy
17 A05 przekrój A-A projekt.pdf (PDF, 367KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:43 367KB 28 razy
18 A06 elewacja frontowa.pdf (PDF, 300KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:54:53 300KB 22 razy
19 A07 elewacja boczna.pdf (PDF, 298KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:55:04 298KB 24 razy
20 A08 elewacja tylna.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:55:15 301KB 31 razy
21 A09 elewacja boczna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:55:26 297KB 21 razy
22 A10 zestawienie stolarki 800x297.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:56:27 303KB 31 razy
23 A11 plan zamurowań i rozbiórek - piwnica 1000x420.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:56:38 340KB 30 razy
24 A12 plan zamurowań i rozbiórek - parter 1080x594.pdf (PDF, 395KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:56:49 395KB 18 razy
25 A13 plan zamurowań i rozbiórek - piętro1000x420.pdf (PDF, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:57:02 408KB 19 razy
26 I01 inwentaryzacja - piwnica1000x420.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:57:15 311KB 20 razy
27 I02 inwentaryzacja - parter 1080x594.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:57:27 348KB 21 razy
28 I03 inwentaryzacja - piętro1000x420.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:57:39 354KB 17 razy
29 I04 przekrój A-A inwentaryzacja.pdf (PDF, 357KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:57:53 357KB 17 razy
30 I05 elewacja frontowa.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:58:07 296KB 22 razy
31 I06 elewacja boczna.pdf (PDF, 294KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:58:20 294KB 23 razy
32 I07 elewacja tylna.pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:58:35 297KB 17 razy
33 I08 elewacja boczna.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:58:48 293KB 23 razy
34 K01.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:59:02 144KB 20 razy
35 K02.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 13:59:14 167KB 24 razy
36 Przedmiar- branża budowlana.PDF (PDF, 113KB) 2019-01-10 13:59:28 113KB 2 razy
37 Ekspertyza p. poż. OPIS 1.pdf (PDF, 7.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:02:00 7.5MB 48 razy
38 Ekspertyza p. poż. MAPA.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:02:12 1.0MB 24 razy
39 Ekspertyza p. poż. Postanowienie.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:02:23 1.4MB 21 razy
40 Ekspertyza p. poż. RYS A05.pdf (PDF, 824KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:02:36 824KB 21 razy
41 Ekspertyza p. poż. RYS I04.pdf (PDF, 687KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:02:48 687KB 21 razy
42 Ekspertyza p. poż. RZUT PARTERU.pdf (PDF, 5.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:03:01 5.2MB 21 razy
43 Ekspertyza p. poż. RZUT PIĘTRA.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:03:17 4.2MB 24 razy
44 Ekspertyza p. poż. RZUT PIWNICY.pdf (PDF, 3.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:03:31 3.1MB 20 razy
45 Ekspertyza p. poż. ZDJĘCIE.pdf (PDF, 341KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:03:44 341KB 20 razy
46 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne podział na etapy.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:06:16 397KB 38 razy
47 Opis_Przedszkole - instalacje elektryczne.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:06:27 2.0MB 26 razy
48 E01.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:06:42 335KB 27 razy
49 E02.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:06:54 389KB 33 razy
50 E03.pdf (PDF, 429KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:07:04 429KB 27 razy
51 E04.pdf (PDF, 433KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:07:16 433KB 17 razy
52 E05.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:07:31 453KB 21 razy
53 E06.pdf (PDF, 533KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:07:43 533KB 22 razy
54 E07.pdf (PDF, 425KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:07:55 425KB 36 razy
55 E08.pdf (PDF, 438KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:08:09 438KB 20 razy
56 E09.pdf (PDF, 608KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:08:20 608KB 22 razy
57 E10.pdf (PDF, 581KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:08:32 581KB 22 razy
58 E11.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:08:47 432KB 38 razy
59 E12.pdf (PDF, 547KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:09:09 547KB 20 razy
60 E13.pdf (PDF, 549KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:09:22 549KB 19 razy
61 E14.pdf (PDF, 333KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:09:34 333KB 22 razy
62 E15.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:09:49 313KB 25 razy
63 Przedmiar branża elektryczna.pdf (PDF, 104KB) 2019-01-10 14:12:23 104KB 0 razy
64 IW01_297x600.pdf (PDF, 217KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:14:19 217KB 26 razy
65 IW02_297x650.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:14:32 346KB 19 razy
66 IW03_297x650.pdf (PDF, 432KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:14:45 432KB 19 razy
67 IWK01_297x600.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:14:56 239KB 21 razy
68 IWK02_297x650.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:15:09 371KB 21 razy
69 IWK03_297x650.pdf (PDF, 411KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:15:26 411KB 20 razy
70 IWK04_297x650.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:15:42 183KB 21 razy
71 Zał. 2. wentylator decor 300.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:16:31 476KB 19 razy
72 Zał. 3 wentylator silent design.pdf (PDF, 804KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:16:43 804KB 20 razy
73 Zał. 4. wentylator HCTT.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:16:55 1.4MB 28 razy
74 opis_instalacje sanitarne.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:17:29 1.3MB 36 razy
75 Przedmiar branża sanitarna.pdf (PDF, 181KB) 2019-01-10 14:17:43 181KB 0 razy
76 01 prace remontowe dla III etapu - piwnica.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:22:32 309KB 26 razy
77 02 prace remontowe dla III etapu - parter.pdf (PDF, 401KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:22:44 401KB 26 razy
78 03 prace remontowe dla III etapu - piętro.pdf (PDF, 292KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:22:57 292KB 30 razy
79 STWIOR - Żnin przedszkole Etap I.PDF (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:23:31 1.4MB 25 razy
80 Przedmiar branza sanitarna ATH.ATH (ATH, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:23:47 57.KB 34 razy
81 Przedmiar branża budowlana ATH.ATH (ATH, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:24:01 49.KB 54 razy
82 Przedmiar branża elektryczna ATH.ATH (ATH, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:24:15 37.KB 23 razy
83 Załącznik nr 5 do SIWZ - najistotniejsze postanowienia umowy.doc (DOC, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:39:06 176KB 28 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (PDF, 312KB) 2019-01-23 13:33:01 312KB 42 razy
2 Modyfikacja treści SIWZ 2.pdf (PDF, 369KB) 2019-01-29 15:04:37 369KB 23 razy
3 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf (PDF, 10.MB) 2019-01-31 13:16:12 10.MB 31 razy
4 Modyfikacja tresci SIWZ 3.pdf (PDF, 710KB) 2019-02-01 12:15:46 710KB 25 razy
5 przedmiar_branza_budowlana_ath_30.01.2019.ATH (ATH, 51.KB) 2019-02-01 12:17:13 51.KB 20 razy
6 przedmiar_branza_elektryczna_ath_30.01.2019.ATH (ATH, 38.KB) 2019-02-01 12:17:39 38.KB 23 razy
7 przedmiar_branza_sanitarna_ath_30.01.2019.ATH (ATH, 57.KB) 2019-02-01 12:17:52 57.KB 23 razy
8 Załącznik nr 5 do SIWZ - najistotniejsze postanowienia umowy Akyualizacja 30.01.2019r..doc (DOC, 181KB) 2019-02-01 12:18:22 181KB 24 razy
9 Modyfikacja SIWZ- zmiana terminu.pdf (PDF, 313KB) 2019-02-05 15:12:28 313KB 16 razy
10 Modyfikacja treści SIWZ - 12.02.2019r..pdf (PDF, 307KB) 2019-02-12 13:42:20 307KB 24 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 205KB) 2019-01-23 13:33:01 205KB 37 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 5.02.2019r..pdf (PDF, 203KB) 2019-02-05 13:51:42 203KB 30 razy
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.02.2019r..pdf (PDF, 203KB) 2019-02-12 13:27:19 203KB 27 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert..pdf (PDF, 246KB) 2019-02-20 13:48:16 246KB 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Ciszak 10-01-2019 13:30:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Ciszak 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Ciszak 20-02-2019 13:48:16