Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

 

Żnin, dnia 23.01.2013r.

DRI.271.2.2013

 

 

Burmistrz Żnina

z siedzibą w Żninie, ul. 700 – lecia 39, 88 – 400 Żnin

NIP: 562-179-09-69, Tel: 52 3031301

Fax: 52 3031103, e- mail: [email protected].

strona internetowa: www.um.znin.pl

godziny pracy: 7.30 do 15.30

 

zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

I MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 31.01.2013r. do godz. 11:00 w pok. 26.

  2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2013r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w auli.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dwóch odcinków ulic położonych w miejscowości Żnin w celu uzyskania zgody wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Projekt powinien zawierać: opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne, przekroje typowe, rysunki szczegółowe.

Zakres przedmiotu zamówienia:

  1. dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi uzgodnieniami – 4 egz.,

  2. przedmiar robót i kosztorys inwestorski1 egz.,

  3. szczegółowa specyfikacja techniczna - 1 egz.,

  4. całość opracowania w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD oddzielnie dla każdego zadania.

Zakres opracowania:

Część I „Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie”

stan istniejący - jest to odcinek łączący ul. Przemysłową o nawierzchni asfaltowej ze skrzyżowaniem asfaltowym ul. Słonecznej długości ok 200,00 mb z jednostronnym chodnikiem. Odcinek posiada nawierzchnię betonową ułożoną z płyt betonowych szer. ok 3,0 m.

stan pożądany – odcinek o nawierzchni asfaltowej obramowanej krawężnikiem szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem szer. ca 1,5 m z maksymalnym wykorzystaniem wolnej przestrzeni przy krawędzi ulicy z przeznaczeniem na stanowiska parkingowe. Odwodnienie odcinka i parkingów do istniejące kanalizacji deszczowej.

Część II „Przebudowa odcinka ul. Górskiej w Żninie”

stan istniejący – odcinek ulicy posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną lokalnie tłuczniem wapiennym i żużlem długości ca 260,00 m. Niniejszy odcinek łączy ul. Pałucką ze skrzyżowaniem ul. Sobieskiego i Kasztanowej. Po prawej stronie patrząc od ul. Sobieskiego biegnie kanalizacja deszczowa do istniejącego rowu odwodnieniowego,

stan pożądany – nawierzchnia z kostki polbruk szarej grub. 8 cm na podbudowie betonowej szer. nie mniejszej niż 4,5 m obramowanej krawężnikiem i opornikiem. Ze względu na konfigurację terenu należy rozwiązać odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu.

Projektowaną niweletę podłużną jezdni ulicy i przekroi poprzecznych należy nawiązać do rzędnych istniejącego zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów bramowych do posesji i uzbrojenia podziemnego.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie –  do 02 kwietnia 2013r.

 

IV. W sprawach merytorycznych i formalnych – Magdalena Musiał i Ryszard Parjaska nr tel. 52 3031301 wewn. 162, adres poczty elektronicznej [email protected]; fax: 52 3031103.

 

 

Załaczniki:

  1. specyfikacja

  2. formularze ofertowe

  3. projekt umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 25KB) 2013-01-23 13:15:12 25KB 564 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-23 13:15:12 188KB 176 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 (odpowiedź na pytanie).pdf (PDF, 18.KB) 2013-01-29 15:03:01 18.KB 552 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.pdf (PDF, 753KB) 2013-02-04 08:58:18 753KB 1624 razy
2 sprostowanie.pdf (PDF, 550KB) 2013-02-21 09:28:07 550KB 589 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 23-01-2013 13:15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 23-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 21-02-2013 09:28:07