Mapa serwisu

URZĄD MIEJSKI

|---Dane teleadresowe

|---Struktura organizacyjna

|---Konsultacje społeczne

      |---Konsultacje w Osiedlach Nr 1 i Nr 2 w Żninie

|---Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Żnin

|---Wybory Rad Osiedli i Zarządów Osiedli w Mieście Żnin

|---Wykaz telefonów

|---Regulamin organizacyjny

|---Godziny urzędowania

|---Karty usług / Sprawy do załatwienia

      |---Zadania wydziałów

|---Nabór pracowników

|---Kodeks Etyczny

System Rada

|---Transmisja na żywo

|---Radni

|---Komisje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Uchwały

|---Protokoły

|---Projekty uchwał

|---Interpelacje

|---Głosowania

Druki do pobrania

|---OBYWATEL.GOV.PL

|---Wnioski, karty usług

PRZETARGI

|---Platforma zakupowa

|---Nieruchomości

|---Zamówienia publiczne

|---Zaproszenie do składania ofert

|---Inne wyniki

GMINA

|---Położenie

|---Zadania publiczne

|---Strategia rozwoju

WŁADZE

|---Rada Miejska

      |---VI Kadencja Rady Miejskiej w Żninie - 2010 - 2014

            |---Tematyka sesji

            |---Przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej w Żninie

            |---Interpelacje

            |---Protokoły sesji

                  |---Kadencja 2010-2014

                        |---Rok 2014

                        |---Rok 2013

                        |---Rok 2012

                        |---Rok 2011

                        |---Rok 2010

            |---Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Żninie

            |---Terminy Sesji Rady Miejskiej w Żninie

      |---VII Kadencja Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018

            |---Petycje

            |---Apele

            |---Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Żninie

            |---Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie

            |---Terminy posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Żninie

            |---Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Żninie

            |---Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie 2014 - 2018

|---Burmistrz

      |---Sprawozdania

INSTYTUCJE KULTURY

|---Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

      |---Kontrola w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

      |---Oświadczenie majątkowe dyrektora Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

      |---Przetargi

      |---Strategia rozwoju Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

      |---Majątek Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

      |---Budżet Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

      |---Plany i sprawozdzania

      |---O bibliotece

|---Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

|---Żniński Dom Kultury w Żninie

JEDNOSTKI GMINNE

|---Jednostki organizacyjne

      |---Jednostki budżetowe

      |---Instytucje kultury

      |---Edukacyjne

            |---Szkoły Podstawowe

            |---Przedszkola

            |---Żłobki

            |---Gimnazja

      |---Spółki

|---Jednostki pomocnicze

      |---Wybory uzupełniające, przedterminowe sołtysa w Podobowicach na kadencje 2011-2015

      |---Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Sulinowo i Sołectwa Sulinowo-Bekanówka na kadencje 2013-2017

      |---Osiedla miasta Żnin

      |---Sołectwa

      |---Osiedla

|---Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Obwieszczenia

|---Ogłoszenia

|---Komunikaty

|---Środowisko

      |---Ocena Jakości wody do spożycia przez ludzi w gminie Żnin

      |---Wnioski o ustalenie środowiskowych uwarunkowań

      |---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

            |---Wymagające przeprowadzenia OOŚ

            |---Stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ

      |---Zbiorniki bezodpływowe i nieczystości ciekłe

      |---Pozostałe informacje

            |---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---Dotacje

      |---ODPADY

            |---OPŁATY

            |---REGULAMIN

            |---DEKLARACJA

      |---Azbest

|---Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego

|---W sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania

|---Zgromadzenia publiczne

      |---2018

      |---2016

PRAWO LOKALNE

|---Statuty

      |---Statuty jednostek organizacyjnych

      |---Statuty jednostek pomocniczych

            |---Sołectwa

            |---Osiedla

|---Uchwały

      |---Kadencja 2014 - 2018

            |---Rok 2014

                  |---III Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 grudnia 2014 r.

                  |---II Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 5 grudnia 2014 r.

                  |--- I Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 listopada 2014 r.

            |---Rok 2015

                  |--- XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 22 grudnia 2015 r.

                  |--- XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 2 grudnia 2015 r.

                  |---XIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 listopada 2015 r.

                  |---XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 października 2015 r.

                  |---XI Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 20 września 2015 r.

                  |---X Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 2 września 2015 r.

                  |---IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 7 sierpnia 2015 r.

                  |---VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 czerwca 2015 r.

                  |---VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 3 czerwca 2015 r.

                  |--- VI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 11 maja 2015 r.

                  |---V Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 marca 2015 r.

                  |---IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 stycznia i 6 lutego 2015 r.

            |---Rok 2016

                  |---XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 6 października 2016 r.

                  |---XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 września 2016 r.

                  |---XXII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 czerwca 2016 r.

                  |--- XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 22 czerwca 2016 r.

                  |---XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 maja 2016 r.

                  |--- XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 kwietnia 2016 r.

                  |--- XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 marca 2016 r.

                  |--- XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 10 lutego 2016 r.

                  |---XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 13 stycznia 2016 r.

                  |--- XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 grudnia 2016 r.

                  |---XXVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 grudnia 2016 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 14 listopada 2016 r.

                  |--- XXV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 4 listopada 2016 r.

            |---Rok 2017

                  |--- XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 grudnia 2017 r.

                  |--- XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 grudnia 2017 r.

                  |---XXXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 października 2017 r.

                  |---XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 października 2017 r.

                  |---XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 8 września 2017 r.

                  |---XXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 czerwca 2017 r.

                  |---XXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 maja 2017 r.

                  |---XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 24 marca 2017 r.

                  |---XXX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 17 lutego 2017 r.

            |---Rok 2018

                  |---XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 5 października 2018 r.

                  |---XLVII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 7 września 2018 r.

                  |---XLVI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 lipca 2018 r.

                  |---XLV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 14 czerwca 2018 r.

                  |---XLIV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 10 maja 2018 r.

                  |---XLIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 13 kwietnia 2018 r.

                  |---XLII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 6 kwietnia 2018 r.

                  |---XLI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 marca 2018 r.

                  |---XL sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 stycznia 2018 r.

      |---Kadencja 2010 - 2014

            |---Rok 2014

                  |---XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 7 listopada 2014 r.

                  |--- XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 19 września 2014 r.

                  |---XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 18 czerwca 2014 r.

                  |--- XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 marca 2014 r.

                  |---XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 stycznia 2014 r.

            |---Rok 2013

                  |--- XXX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 20 grudnia 2013 r.

                  |---XXIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 15 listopada 2013 r.

                  |---XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 12 września 2013 r.

                  |--- XXVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 6 lipca 2013 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 21 czerwca 2013 r.

                  |---XXV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 kwietnia 2013 r.

                  |---XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 marca 2013 r.

            |---Rok 2012

                  |---XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 21 grudnia 2012 r.

                  |---XXII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 listopada 2012 r.

                  |---XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 listopada 2012 r.

                  |---XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 14 września 2012 r.

                  |---XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 czerwca 2012 r.

                  |---XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 31 maja 2012 r.

                  |---XVII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 marca 2012 r.

                  |---XVI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 21 marca 2012 r.

                  |---XV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 lutego 2012 r.

            |---Rok 2011

                  |---V sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 15 lutego 2011 r.

                  |--- VI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 23 lutego 2011 r.

                  |--- VII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 marca 2011 r.

                  |---XIV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 22 grudnia 2011 r.

                  |---XIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 listopada 2011 r.

                  |---XII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 października 2011 r.

                  |---XI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 25 sierpnia 2011 r.

                  |---X sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 8 lipca 2011 r.

                  |---IX sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 16 czerwiec 2011 r.

                  |---VIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 maja 2011 r.

            |---Rok 2010

                  |---I sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 2 i 9 grudnia 2010 r.

                  |---II sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 grudnia 2010 r.

                  |---III sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 20 grudnia 2010 r.

                  |---IV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 29 grudnia 2010 r.

      |---Uchwały od kadencji 2018-2023 Rady Miejskiej znajdują się w sekcji System Rada -> Uchwały

|---Zarządzenia

      |---Rok 2010

            |---listopad

            |---grudzień

      |---Rok 2011

            |---Styczeń

            |---Luty

            |---Marzec

            |---Kwiecień

            |---Maj

            |---Czerwiec

            |---Lipiec

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---Październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

      |---Rok 2019

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2018

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2017

            |---listopad

            |---październik

            |---wrzesień

            |---sierpień

            |---lipiec

            |---czerwiec

            |---maj

            |---kwiecień

            |---marzec

            |---luty

            |---styczeń

      |---Rok 2016

            |---grudzień

            |---listopad

            |---październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2015

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---Październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2014

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---Październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2013

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---Październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

      |---Rok 2012

            |---Grudzień

            |---Listopad

            |---Październik

            |---Wrzesień

            |---Sierpień

            |---Lipiec

            |---Czerwiec

            |---Maj

            |---Kwiecień

            |---Marzec

            |---Luty

            |---Styczeń

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Karty usług

            |---Oświadczenie Rolników z przyczepami-naczepami do celów rolniczych

      |---Deklaracje / Informacje / Uchwały / Opłaty

            |---Opłata od posiadania psów

                  |---Obowiązujący do 31. grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

            |---Opłata targowa

                  |---Obowiązujący do 31. grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

            |---Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

                  |---Obowiązujący od 1 lutego 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 stycznia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 lipca 2013 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2011 r.

            |---Podatek od środków transportowych

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2015 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2014 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.

            |---Podatek leśny

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2015 r.

                  |---Obowiązujący do 31 stycznia 2014 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.

            |---Podatek rolny

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2015 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2014 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.

            |---Podatek od nieruchomości

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2011 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

                  |---Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2017 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2015 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2014 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

                  |---Obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.

|---Pomoc publiczna

|---Odpady komunalne - informacje

|---Plany miejscowe

FINANSE

|---Faktury, konta

|---Budżet

      |---Budżet 2010 r.

      |---Budżet 2011 r.

      |---Budżet 2012 r.

      |---Budżet 2013 r.

      |---Budżet 2014 r.

      |---Budżet 2015 r.

      |---Budżet 2016 r.

      |---Budżet 2017 r.

            |---Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

            |---Sprawozdania budżetowe 2017

                  |---Sprawozdania budżetowe 2017

                        |---Sprawozdania budżetowe IV kw. 2017

                        |---Sprawozdania budżetowe III kw.2017

                        |---Sprawozdania budżetowe za II kw. 2017

            |---Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin - 2017

            |---Uchwały RIO

      |---Budżet 2018 r.

            |---Informacje z wykonania budżetu za 2018 r.

            |---Sprawozdania budżetowe

            |---Uchwały RIO

      |---Budżet 2019 r.

            |---Uchwały RIO

|---Majątek

      |---Majątek ruchomy

KULTURA

|---Rejestr Instytucji Kultury

|---Prowadzenie i udostępnianie rejestru instytucji kultury

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|---Formularze

|---Radni

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Na rozpoczęcie kadencji

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Na zakończenie kadencji 2014-2018

            |---W roku 2018: w związku z wyborem na funkcję przewodniczącego

            |---Za rok 2017

            |---Za rok 2016

            |---Za rok 2015

            |---Za rok 2014

            |---Na rozpoczęcie kadencji

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Na koniec kadencji

            |---Za rok 2013

            |---Za rok 2012

            |---W trakcie roku 2012

            |---Za rok 2011

            |---Za rok 2010

            |---Na rozpoczęcie kadencji

|---Burmistrz, Z-cy Burmistrza, ...

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Na rozpoczęcie kadencji

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Na rozpoczęcie kadencji

            |---w roku 2014: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---za rok 2014

            |---w roku 2015: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---za rok 2015

            |---w roku 2016: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---za rok 2016

            |---w roku 2017: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---za rok 2017

            |---w roku 2018: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---Na zakończenie kadencji 2014-2018

      |---Kadencja 2010-2014

            |---Na koniec kadencji

            |---Za rok 2013

            |---Za rok 2012

            |---Za rok 2011

            |---Za rok 2010

            |---W roku 2011: powołanie, zatrudnienie, odwołanie, rozwiązanie umowy o pracę

            |---Na rozpoczęcie kadencji

PRAWO

|---Monitor Polski

|---Dziennik Ustaw

WYBORY

|---Mapy poglądowe

|---Stałe obwody głosowania

|---Okręgi wyborcze

|---Referendum

      |---Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.

|---Wybory 2019 r.

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

            |---Obwieszczenia, Uchwały i Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

            |---Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Żnina

|---Wybory 2018 r.

      |---Wybory samorządowe w 2018 r.

            |---Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Żnina

            |---Uchwały Rady Miejskiej w Żninie

            |---Obwieszczenia, Uchwały i Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie

            |---Komunikaty Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin

            |---Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

            |---Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

            |---Obwieszczenia, Protokoły i zestawienia wyników głosowania, podziałów mandatów w okręgach wyborczych i wyników wyborów Burmistrza Żnina

            |---Informacje

|---Wybory 2015 r.

      |---Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.

      |---Wybory Ławników na kadencje 2016 - 2019

      |---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żninie

      |---Wybory do Izby Rolniczej

      |---Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

|---Wybory 2014 r.

      |---Wybory Samorządowe 2014

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

|---Wybory 2011 r.

      |---Wybory Parlamentarne 2011 r.

Polityka Prywatności

|---Oświadczenie dotyczące ochrony danych