Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail

Numer telefonu: (+48) 52 30 31 301

Lp.

Funkcja, zakres zadań

Imię i nazwisko

Pok.

Nr tel.

Adres e-mail

 1.  

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

25

523031301

burmistrz@gminaznin.pl

 1.  

Zastępca Burmistrza Żnina

Halina Rosiak-Kozłowska

27

523031301

zburmistrza@gminaznin.pl

 1.  

Sekretarz Gminy

Mirosław Gatka

3

523031301

sekretarz@gminaznin.pl

 1.  

Skarbnik Gminy

Aleksandra Szpek

5

523031301

skarbnik@gminaznin.pl

[SB] Sekretariat Burmistrza

52 30 31 301

 1.  

Obsługa Sekretariatu Burmistrza

Anna Łopata

26

523031301

a.lopata@gminaznin.pl

kontakt@gminaznin.pl

 1.  

Obsługa Sekretariatu Burmistrza

Dorota Dobrowolska

26

523031301

d.dobrowolska@gminaznin.pl

kontakt@gminaznin.pl

[BG] Wydział Budżetu i Gospodarki

 1.  

Dyrektor wydziału

Lidia Dudek

12

513679539

l.dudek@gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa – odpady komunalne

Marta Luchowska

11

513679697

m.luchowska@gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa

Ewa Jarmuż
Stanisława Brej
Danuta Bolewska
Koleta Napierała

10

513679848
503949171
503949171
503949171

e.jarmuz@gminaznin.pl
s.brej@gminaznin.pl
d.bolewska@gminaznin.pl
k.napierala@gminaznin.pl

 1.  

Wymiar podatku

Karol Osiński

24

503950493 k.osinski@gminaznin.pl
 1.  

Księgowość budżetowa

Małgorzata Ziemińska
Renata Wichrowska

13

516994462

m.zieminska@gminaznin.pl
r.wichrowska@gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne

Sylwia Woźniak

Marta Zbytniewska

23

503949302

s.wozniak@gminaznin.pl
m.zbytniewska@gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby prawne

Barbara Gąsiorowska

23

503949791

b.gasiorowska@gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: środki transportowe, opłaty lokalne, zwrot akcyzy

Inga Kranc

11

503949445 i.kranc@gminaznin.pl
 1.  

Wymiar podatku
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

Bożena Nowak

Beata Kowalewska

24

503949594

b.nowak@gminaznin.pl
b.kowalewska@gminaznin.pl

 1.  

Płace i ubezpieczenia

Małgorzata Nehring

17

513679647

m.nehring@gminaznin.pl

[IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

 1.  

Dyrektor wydziału

Paweł Piechowiak

39

503949208

p.piechowiak@gminaznin.pl

 1.  

Zamówienia publiczne

Magdalena Ciszak

35

503949297

m.ciszak@gminaznin.pl
zamowieniapubliczne@gminaznin.pl

 1.  

Drogi

Dariusz Tubisz
Magdalena Głowska-Ryska

Paweł Niewiadomski
Paweł Piekarski

36

503950769

d.tubisz@gminaznin.pl
m.glowskaryska@gminaznin.pl

p.niewiadomski@gminaznin.pl
p.piekarski@gminaznin.pl

 1.  

Budownictwo inwestycyjne, remonty

Bogumiła Jurek-Szmudzińska
Dawid Kuźniak

36

516994710

b.jurekszmudzinska@gminaznin.pl
d.kuzniak@gminaznin.pl

 1.  

Gospodarka nieruchomościami

Urszula Nawrocka
Janusz Fryca

18

516994564

u.nawrocka@gminaznin.pl
j.fryca@gminaznin.pl

 1.  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Beata Kaźmierczak

18

503949014

b.kazmierczak@gminaznin.pl

 1.  

Planowanie przestrzenne

Sławomir Chrośniak

40

503949228 s.chrosniak@gminaznin.pl
 1.  

Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości

Paweł Niewiadomski

36

503950769

p.niewiadomski@gminaznin.pl

[ŚR] Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju

 1.  

Dyrektor wydziału

Paweł Sikora

33

604946168 p.sikora@gminaznin.pl
 1.  
Rozwój lokalny i inicjatywy gospodarcze Łukasz Milejczak 41 503949209 l.milejczak@gminaznin.pl
 1.  
Gospodarka odpadami komunalnymi

Agnieszka Tolak
Maciej Nowicki

32

513679871

a.tolak@gminaznin.pl
m.nowicki@gminaznin.pl
odpady@gminaznin.pl

tel. 513 679 871

 1.  
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo Paulina Gwit 34 664935465

p.gwit@gminaznin.pl

tel. 664 935 465

 1.  
Rozwój obszarów wiejskich (fundusz sołecki) Monika Siadak

34

516994663 m.siadak@gminaznin.pl
 1.  

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Piotr Kowalczyk

41

503949266 p.kowalczyk@gminaznin.pl
 1.  

Ochrona środowiska, ekodotacje

Lidia Wieczorek
Oliwia Jercha

41

516994567

l.wieczorek@gminaznin.pl
o.jercha@gminaznin.pl

[GCB] Gminne Centrum Bezpieczeństwa
tel. kom. 503 949 291

 1.  

Reagowanie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych

Ewa Langowska

37

503949291 gcb@gminaznin.pl
e.langowska@gminaznin.pl
 1.  
Ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe Ewa Langowska 37 503949291 gcb@gminaznin.pl
e.langowska@gminaznin.pl

Samodzielne stanowiska:
– Audytor Wewnętrzny (AW)
– Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej (KW)

 1.  

Audytor wewnętrzny

Waldemar Wajgelt

31

503949129

w.wajgelt@gminaznin.pl

 1.  

Audytor wewnętrzny / Główny Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej

Beata Basińska

31

503949129

b.basinska@gminaznin.pl

[USC] Urząd Stanu Cywilnego

 1.  

Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC

Barbara Skibicka

Urszula Kiernozek

9

516994508

b.skibicka@gminaznin.pl

u.kiernozek@gminaznin.pl

 1.  

Akty stanu cywilnego

Jakub Klonder

9

516994508

j.klonder@gminaznin.pl

[TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy

 1.  

Dyrektor wydziału

Dawid Kolasa

42

664426328

d.kolasa@gminaznin.pl

tel. 664 426 328

 1.  
Rzecznik prasowy

Aleksander Kranc

43

516994498

rzecznik@gminaznin.pl

tel. 516 994 498

 1.  

Stowarzyszenia

Dariusz Karabasz

 

Agnieszka Ziółkowska
(Centrum Organizacji Pozarządowych Oddział Zamiejscowy Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy.
ul. Śniadeckich 15, Żnin)

44

 

-

 

 

503949223

 

523515301

 

 

d.karabasz@gminaznin.pl

 

a.ziolkowska@gminaznin.pl

tel. 52 35 15 301

 

 1.  

Kultura

Lidia Dąbrowska 44 516994571 l.dabrowska@gminaznin.pl
 1.  

Grafika komputerowa,

multimedia i strona internetowa

Agnieszka Chareńska
Joanna Dudek

44

516994571

a.charenska@gminaznin.pl
j.dudek@gminaznin.pl

 1.  

Turystyka i Promocja

Aleksander Kranc

43 516994498

a.kranc@gminaznin.pl

 1.  
Promocja Karol Stachowiak 43 503949213 k.stachowiak@gminaznin.pl
 1.  

Sport

Szymon Mrówczyński

43

503949213

sz.mrowczynski@gminaznin.pl

[PSZ] Wydział Polityki Społecznej, Zdrowia, Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych

 1.  

Zastępca Burmistrza Żnina – p.o. dyrektora wydziału

Halina Rosiak-Kozłowska

27

523031301

zburmistrza@gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja działalności gospodarczej

Rozliczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Marzena Kowalska

22

503949373

m.kowalska@gminaznin.pl

 1.  

Polityka społeczna

Zezwolenia na alkohol

Prace społecznie użyteczne

Nieodpłatne prace na cele społeczne

Prace interwencyjne i Kadry Robót Publicznych - archiwum

Małgorzata Wesołek

19

516994557

m.wesolek@gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja ludności
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste

Katarzyna Luchowska
Anna Wujkowska

7

503949570

k.luchowska@gminaznin.pl
a.wujkowska@gminaznin.pl
ewidencjaludnosci@gminaznin.pl

 1.  
Profilaktyka i promocja zdrowia, sprawy społeczne

Łukasz Marnocha

22

664426330

l.marnocha@gminaznin.pl

[OR] Wydział Organizacyjny

 1.  

Sekretarz Gminy – p.o. dyrektora wydziału

Mirosław Gatka

3

523031301

sekretarz@gminaznin.pl

 1.  

Kadry

Wacław Żychliński

16

503949364

w.zychlinski@gminaznin.pl

 1.  

Kancelaria, centrala telefoniczna

Anna Jańczak

4

503949591

a.janczak@gminaznin.pl
m.rakowska@gminaznin.pl
kancelaria@gminaznin.pl

 1.  

Sprawy gospodarcze UM

Szkolenia, statystyka, świadczenia socjalne i administracja

Archiwum zakładowe

Martyna Rakowska

Bogumiła Czaj

Sylwia Urbanowska

 

6

 

503949582

m.rakowska@gminaznin.pl

b.czaj@gminaznin.pl

s.urbanowska@gminaznin.pl

 1.  

Główny Specjalista ds. informatyki

Marcin Czechorowski

2

503949177

admin@gminaznin.pl
tech@gminaznin.pl

 1.  

Obsługa informatyczna

Przemysław Matwiejczyk

2

503949003 p.matwiejczyk@gminaznin.pl
tech@gminaznin.pl

[BRM] Biuro Rady Miejskiej
tel. kom. 516 994 688

 1.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Kaźmierczak

28

-

radamiejska@gminaznin.pl

 1.  

Obsługa Rady Miejskiej

Łukasz Lisiecki

30

516994688

l.lisiecki@gminaznin.pl
radamiejska@gminaznin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 22-02-2017 15:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Czechorowski 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 21-09-2022 08:13:04