Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Żnin

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 12 lutego 2019 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Skarbienice 2019-02-12 11:36:33
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 12 lutego 2019 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Podgórzyn 2019-02-12 11:34:10
[ZB_15-2019] w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-02-12 11:19:14
Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-02-12 11:07:55
Postanowienie Burmistrza Żnina z 21 listopada 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Sulinowo Bekanówka 2017-11-21 15:19:40
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 21 listopada 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Sulinowo 2017-11-21 15:16:57
[ZB_233-2017] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka w Gminie Żnin 2017-11-21 15:04:30
Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka 2017-11-13 10:12:40
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 14 września 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Uścikowo 2017-09-14 12:58:47
[ZB_177-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo. 2017-09-14 12:23:57
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 5 września 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Uścikowo 2017-09-06 08:04:11
[ZB_171-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo 2017-09-05 16:46:06
[ZB_104-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko w Gminie Żnin 2017-05-23 13:45:39
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 2 maja 2017 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaczkówko 2017-05-08 09:35:13
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 2 maja 2017 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaczkowo 2017-05-08 09:26:56
[ZB_78-2017] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko w Gminie Żnin 2017-05-08 09:30:30
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn i uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Podgórzyn 2017-01-02 12:36:51
[ZB_272-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Podgórzyn 2017-01-02 12:01:18
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2016 r. zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Rydlewo 2016-06-15 15:18:12
[ZB_137-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rydlewo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Rydlewo 2016-06-15 15:19:54
[ZB_44-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn 2016-03-03 14:45:05
[ZB_42-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa Sołectwa Dochanowo i uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Dochanowo 2016-03-01 19:01:49
[ZB_167-2015] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa Sołectwa Sulinowo i uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Sulinowo 2015-09-14 12:42:10
[ZB_166-2015] w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw ? sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo 2015-09-14 12:41:24
[ZB_041-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-03-11 15:24:48
[ZB_031-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-23 07:38:33
[ZB_026-2015] w sprawie określenia porządu obrad na zebraniach wiejskich wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-12 13:58:52
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-06 08:50:27
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-06 08:47:43