Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów. 2021-10-06 11:11:40
dokument Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi 2021-09-29 15:22:08
dokument [ZB_117-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kaczkówko 2021-07-19 13:20:00
dokument [ZB_116-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Kaczkowo 2021-07-19 13:18:10
dokument [ZB_115-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo Bekanówka 2021-07-19 13:14:56
dokument [ZB_114-2021] w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu Statutu Sołectwa Sulinowo. 2021-07-19 13:12:16
dokument [ZB_102-2021] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka, w sprawie nadania nowych statutów tym sołectwom oraz treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami. 2021-07-15 10:00:55
dokument Uchwała Nr XXXV/386/2021 Rady Miejskiej w Żninie, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Kaczkowo, Kaczkówko, Sulinowo, Sulinowo Bekanówka, dotyczących nadania nowych statutów tym jednostkom pomocniczym Gminy Żnin i treści tych statutów. 2021-07-15 09:51:25
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - dokument stracił ważność 2020-10-02 11:48:29
dokument Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Żnina w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 2019-10-09 13:28:22
dokument sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami ulic 700-lecia, Błogosławionej Marii Karłowskiej, Dworcowej, por. Tadeusza Kruszki, Lewandowskiego, Licealnej, Parkowej, Placu Wolności, Potockiego, Rychlewskiego, Sądowej, Sienkiewicza, Szkolnej, Świętego Floriana, Towarowej, Ułańskiej, Wodnej, Zamkniętej 2019-04-30 09:47:39
dokument [ZB_82_2019] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic 700-lecia, Błogosławionej Marii Karłowskiej, Dworcowej, por. Tadeusza Kruszki, Lewandowskiego, Licealnej, Parkowej, Placu Wolności, Potockiego, Rychlewskiego, Sądowej, Sienkiewicza, Szkolnej, Świętego Floriana, Towarowej, Ułańskiej, Wodnej, Zamkniętej w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu 2019-04-18 08:09:56
dokument sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami ulic: Bohaterów, Brzegowej, Dobaczewskiej, Konopnickiej, Mickiewicza, Moniuszki, Na Skarpie, Spacerowej, Niedziałkowskiego, Orzeszkowej, Podgórnej, Spadowej, Staszica, Żeglarskiej w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin 2019-02-18 14:01:07
dokument [ZB-197_2018] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2018-10-29 11:49:08
dokument [ZB-201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-10-06 12:16:29
dokument [ZB_239-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o budowie targowiska gminnego przy ulicy Ułańskiej w Żninie oraz o przeniesieniu dotychczasowej działalności handlowej z placu Zamkowego na nowe targowisko 2016-11-15 16:21:15
dokument ZARZĄDZENIE nr 226 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-10-20 07:48:03
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw 2016-10-12 14:57:48
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w świetlicy Żnińskiego Domu Kultury w sprawie propozycji utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej i nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu 2016-10-06 08:05:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zwołania w dniu 4 października 2016 roku w świetlicy Żnińskiego Domu Kultury zebrania mieszkańców z terenu obejmującego ulice: Kościuszki, Łączna, Plac Działowy, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Przesmyk, Spokojna, Spółdzielcza, Śniadeckich, Średnia 2016-09-23 13:45:01
dokument [ZB_206-2016] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic Kościuszki, Łączna, Plac Działowy, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Przesmyk, Spokojna, Spółdzielcza, Śniadeckich, Średnia w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu 2016-09-21 15:24:01
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 203/2016 2016-09-19 17:26:06
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin i nadania statutu 2016-09-14 15:01:52
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie propozycji podziału istniejącego Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin i nadania statutów 2016-09-14 15:01:36
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 170/2016 2016-08-02 16:49:37
dokument Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 dot. podziału Osiedla Nr 2 2016-08-02 16:48:55
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 171/2016 2016-08-02 16:47:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza z dnia 2 sierpnia 2016 dot. utworzenia osiedla 2016-08-02 16:46:00
dokument Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 - 2020 2016-05-20 11:14:10
dokument Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-05-20 11:12:10
dokument Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-04-04 09:29:43
dokument Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przystąpienia gminy Żnin do związku metropolitalnego "Metropolia Bydgoszcz" 2016-03-25 08:24:59
dokument [ZB_33-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego 2016-02-29 10:31:21
dokument [ZB-38-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-02-24 14:39:50
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarzadowych w Żninie" 2016-02-24 14:39:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2015-11-09 15:10:56
dokument [ZB_213-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2015-11-09 15:08:39
dokument Projekt uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-11-09 14:06:51
dokument [ZB_214-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-11-09 14:04:14
dokument [ZB_193-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020" 2015-10-28 08:21:18
katalog Konsultacje w Osiedlach Nr 1 i Nr 2 w Żninie 2015-05-18 15:19:32
dokument Uchwała Nr XXIII/280/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów. 2013-01-03 14:37:34
dokument Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami 2013-01-06 13:21:31
dokument Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie ustalenia wzoru ankiet konsultacyjnych w konsultacjach z mieszkańcami Żnina dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także ustalenia wzorcowego projektu statutu osiedla w mieście Żninie 2013-01-06 13:17:12
dokument Ankieta konsultacyjna - Żnin - Osiedla 2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-04 11:41:13
dokument Ankieta konsultacyjna - Żnin - Osiedla - STATUTY - 2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-04 12:24:50
dokument Projekt statutu osiedli Żnina - z przeznaczeniem do konsultacji 2013-01-06 13:27:23
dokument Uchwała Nr XX/225/2012 w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2013-01-04 10:47:23