Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_140-2022] w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2022-06-30 15:23:50
dokument [ZB_139-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej 2022-06-30 14:31:21
dokument [ZB_119-2022] w sprawie zamiany lokalu socjalnego położonego w Redczycach 10/4 na lokal socjalny położony w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 7/13 2022-06-28 10:35:23
dokument [ZB_81-2022] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnego z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2022-06-28 10:33:49
dokument [ZB_67-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas oznaczony położonego w Redczycach 10/4 2022-06-28 10:32:37
dokument [ZB_58-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne oraz pomieszczenia tymczasowe osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Żnin 2022-06-28 10:31:12
dokument [ZB_56-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Sulinowie 32/1 2022-06-28 10:29:51
dokument [ZB_48-2022] w sprawie zamiany lokalu socjalnego położonego w Słębowie 17a/2 na lokal socjalny położony w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 40/13 2022-06-28 10:28:10
dokument [ZB_46-2022] w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-06-28 10:26:59
dokument [ZB_35-2022] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/2 na lokal mieszkalny położony w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 15/5 2022-06-28 10:24:27
dokument [ZB_25-2022] w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 7 na lokal mieszkalny położony w Żninie przy ul. Leszka Białego 5/7 2022-06-28 10:22:54
dokument [ZB_17-2022] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. Szpitalnej 50/4 2022-06-28 10:20:38
dokument [ZB_16-2022] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony położonego w Żninie przy ul. 700-lecia 4/1 2022-06-28 10:11:14
dokument [ZB_137-2022] w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Żnin 2022-06-28 07:42:46
dokument [ZB_82-2022] w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-06-27 15:18:10
dokument [ZB_50-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2022-06-27 08:45:04
dokument [ZB_132-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2021 rok 2022-06-23 13:29:39
dokument [ZB_134-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-06-22 10:28:25
dokument [ZB_133-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2021 rok 2022-06-22 10:26:56
dokument [ZB_131-2022] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie za 2021 rok 2022-06-22 10:22:47
dokument [ZB_130-2022] w sprawie udzielenia dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Żnin w 2022 roku 2022-06-15 14:13:17
dokument [ZB_127-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do zagospodarowania nabrzeża Jeziora Żnińskiego Dużego na odcinku Żnin-Wilczkowo 2022-06-13 12:58:00
dokument [ZB_118-2022] w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu gminy Żnin, w związku z ubieganiem się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-06-06 15:21:18
dokument [ZB_116-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2022-06-01 15:18:03
dokument [ZB_112-2022] w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2022-05-30 09:00:45
dokument [ZB_113-2022] w sprawie przyznania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2022-05-25 14:59:59
dokument [ZB_109-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok, zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-05-16 08:55:03
dokument [ZB_108-2022] w sprawie ogłoszenia naboru ofert o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-05-12 15:11:52
dokument [ZB_94-2022] w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji funkcjonowania instytucji kultury za okres 2019-2022 2022-05-10 12:15:40
dokument [ZB_93-2022] w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żnin za 2021 rok 2022-05-09 15:07:54
dokument [ZB_84-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-04-25 13:12:54
dokument [ZB_83-2022] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Zespołu opiniującego wnioski w celu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-04-21 14:50:28
dokument [ZB_79-2022] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczących przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2022-04-13 11:07:21
dokument [ZB_77-2022] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2022-04-11 13:10:17
dokument [ZB_66-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-04-11 13:08:39
dokument [ZB_76-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-04-07 14:27:13
dokument [ZB_75-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2022-04-07 14:26:35
dokument [ZB_74-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2022-04-07 14:25:35
dokument [ZB_73-2022] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2022-04-07 14:24:37
dokument [ZB_64-2022] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2021 rok 2022-03-31 14:47:51
dokument [ZB_63-2022] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku 2022-03-25 11:11:58
dokument [ZB_60-2022] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2022-03-22 16:35:36
dokument [ZB_04-2022] w sprawie wprowadzenia regulaminu obejmowania wydarzeń Honorowym Patronatem Burmistrza Żnina 2022-03-18 08:33:31
dokument [ZB_55-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2022-03-14 14:18:09
dokument [ZB_54-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 2022-03-14 14:16:50
dokument [ZB_53-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2022-03-14 14:15:44
dokument [ZB_52-2022] w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2022-03-14 14:13:51
dokument [ZB_49-2022] w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2022-03-03 14:25:42
dokument [ZB_45-2022] w sprawie powołania Komisji do oceny skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2022 w gminie Żnin 2022-02-24 14:08:56
dokument [ZB_43-2022] w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Komisji konkursowej w celu dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-02-22 16:45:06
dokument [ZB_44-2022] w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku 2022-02-22 16:43:23
dokument [ZB_29-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkówko w Gminie Żnin 2022-02-04 13:23:34
dokument [ZB_28-2022] w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Żnin 2022-02-03 08:31:32
dokument [ZB_27-2022] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkowo w Gminie Żnin 2022-02-02 08:23:16
dokument [ZB_23-2022] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok 2022-02-01 13:35:40
dokument [ZB_15-2022] w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy celowej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2022-02-01 13:32:25
dokument [ZB_24-2022] w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2022-01-31 13:37:27
dokument [ZB_22-2022] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 12/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 2022-01-28 12:29:40
dokument [ZB_21-2022] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz cen za świadczone usługi w gminnej jednostce organizacyjnej 2022-01-27 08:03:09
dokument [ZB_20-2022] w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kaczkowo w Gminie Żnin 2022-01-25 13:35:03
dokument [ZB_13-2022] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-13 12:42:52
dokument [ZB_12-2022] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku 2022-01-12 09:49:10
dokument [ZB_7-2022] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych Mistrzostw Świata F-500, Mistrzostw Europy F-250 oraz Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach OSY 400, F-125, GT-15, GT-30 2022-01-10 10:43:33