Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_106-2011] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

ZARZĄDZENIE Nr 106/2011

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn. zm.1 )

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Żnin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

1.Tablice i słupy ogłoszeniowe w sołectwach na terenie gminy:

 1. Białożewin – 2;

 2. Bożejewice – 1;

 3. Bożejwiczki – 2;

 4. Brzyskorzystew – 2;

 5. Brzyskorzystewko – 2;

 6. Cerekwica – 2;

 7. Chomiąża Księża – 1;

 8. Dochanowo – 2;

 9. Gorzyce – 1;

 10. Jadowniki Bielskie – 1;

 11. Jadowniki Rycerskie – 2;

 12. Januszkowo – 1;

 13. Jaroszewo – 2;

 14. Kaczkowo-Kaczkówko – 2;

 15. Kierzkowo – 1;

 16. Murczyn – 3;

 17. Murczynek – 1;

 18. Nadborowo – 1;

 19. Paryż – 1;

 20. Podgórzyn – 1;

 21. Podobowice – 2;

 22. Redczyce – 1;

 23. Rydlewo – 2;

 24. Sarbinowo – 1;

 25. Sielec – 2;

 26. Skarbienice – 1;

 27. Słabomierz -1;

 28. Słębowo – 4;

 29. Sobiejuchy – 1;

 30. Sulinowo – 2;

 31. Ustaszewo – 1;

 32. Uścikowo – 1;

 33. Wawrzynki – 2;

 34. Wenecja – 2;

 35. Wilczkowo – 1;

 36. Dobrylewo – 1;

 37. Wójcin – 1;

 38. Żnin Wieś – 1.

2. Na terenie miasta Żnina:

 1. miejskie słupy ogłoszeniowe:

  1. ul. Gnieźnieńska – 1,

  2. ul. Składowa – 2,

  3. ul. Kościuszki – 1,

  4. ul. Żytnia – 1,

  5. ul. Browarowa - 2,

  6. ul. 1000 – lecia – 1,

  7. ul. Mickiewicza – 2;

 2. miejskie tablice ogłoszeniowe:

  1. ul. Mickiewicza – 1,

  2. ul. Średnia – 1,

  3. ul. Śniadeckich – 1.

§ 2. Wyznaczam na obszarze Gminy Żnin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

 1. miejski słup ogłoszeniowy przy ulicy 700 – lecia w Żninie (przy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”);

 2. miejski słup ogłoszeniowy przy ulicy Żytniej w Żninie ( przy siedzibie PKO BP);

 3. miejski słup ogłoszeniowy przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie ( przy sklepie spożywczo-przemysłowym i wjeździe na ulicę Górską);

 4. słup ogłoszeniowy w Podgórzynie;

 5. słup ogłoszeniowy w Gorzycach.

  § 3. Komitety wyborcze mogą umieszczać bezpłatnie swoje plakaty wyborcze na słupach ogłoszeniowych, określonych w § 2, w miejscach wyznaczonych na tych słupach i oznaczonych odpowiednim numerem komitetu wyborczego.

  § 4. Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 i 2, podany zostanie do wiadomości publicznej wyborców w sposób zwyczajowy przyjęty w Gminie Żnin, oraz w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie na stronie www.bip.umznin.pl.

  § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin, Dyrektorowi Żnińskiego Domu Kultury w Żninie, sołtysom Gminy Żnin oraz Straży Miejskiej w Żninie.

  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy z wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W myśl w/w. ustawy kampania wyborcza rozpoczęła się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) czyli w dniu 5 sierpnia 2011 r., w związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia aktualnych miejsc na terenie Gminy Żnin do wywieszania bezpłatnie plakatów wszystkich komitetów wyborczych i urzędowych obwieszczeń wyborczych.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 10_08_2011_11_09_50_ZB_106-2011.pdf (PDF, 60.23Kb) 2011-08-10 11:09:50 559 razy
2 10_08_2011_11_07_58_ZB_106-2011.pdf (PDF, 60.23Kb) 2011-08-10 11:07:58 2 razy
3 ZB_106-2011.pdf (PDF, 60.22Kb) 2011-08-10 11:06:28 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 10-08-2011 11:06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 08-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 28-02-2014 13:38:35