Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/77/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009 - 2015

UCHWAŁA NR X/77/2011

RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE

z dnia 8 lipca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009 – 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009 - 2015 przyjęty Uchwałą Nr XLII/360/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku, zmieniony Uchwałą Nr XLV/394/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/405/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

 

__________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz.675.

 
 
Uzasadnienie
 

W dniu 1 lipca 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, jako wnioskodawca projektu realizowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie, otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o rozbieżnościach pomiędzy Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009 – 2015 a złożonym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym w dniu 4 lipca 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji zwrócił się do Burmistrza Żnina z prośbą o wprowadzenie w LPR Miasta Żnin zmian dotyczących projektu realizowanego przez KWP. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego zakres rzeczowy nie można dokonać zmian we wniosku o dofinansowanie. Konieczne jest zatem ujednolicenie zapisów LPR z treścią wniosku aplikacyjnego, aby został przekazany do oceny merytorycznej, a w efekcie by umożliwićpo pozytywnej ocenie wnioskuwykorzystanie całej alokacji środków przeznaczonych na projekty rewitalizacyjne w Żninie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_urm_x_77-2011.pdf (PDF, 7.80Mb) 2011-07-21 14:53:10 2030 razy
2 zalacznik_do_urm_x_77-2011.pdf (PDF, 5.80Mb) 2011-07-21 14:53:10 1661 razy
3 URM_X_77-2011.pdf (PDF, 55.47Kb) 2011-07-21 10:59:03 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 21-07-2011 10:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 08-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 22-07-2011 07:44:14