Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Żnina ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin


 

Burmistrz Żnina
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

Nr księgi wiecz.

Powierz-chnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

(w tym 23% VAT)

Wadium

1.

Żnin

ul.Wilczkowska

dz. nr 1741/6

KW nr 26458

1294 m2

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty usługowe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po drugiej stronie ul. Wilczkowskiej znajduje się jezioro Żnińskie Duże. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową wewnętrzną z ul. Wilczkowskiej, która ma nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta niską roślinnością trawiastą i krzaczastą . Działka nie jest uzbrojona w media. W narożniku działki, przy granicy z działką 1471/7 przebiega kanał sanitarny ?200. Teren jest ze skłonem w kierunku ul. Wilczkowskiej. Kształt działki nieregularny w postaci trapezu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żnin-Góra”, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XXV/175/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2008 r., Nr 116 poz. 1896, działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - MNU3.

 

100.000,00 zł

10.000,00 zł

2.

Żnin

ul.Wilczkowska

dz. nr 1741/7

KW nr 26459

1438 m2

Najbliższe sąsiedztwo stanowią obiekty usługowe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po drugiej stronie ul. Wilczkowskiej znajduje się jezioro Żnińskie Duże. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową wewnętrzną z ul. Wilczkowskiej, która ma nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta niską roślinnością trawiastą i krzaczastą . Działka nie jest uzbrojona w media. Przez działkę przebiega kanał sanitarny ks?200 i rurociąg ?90PCV. Teren jest ze skłonem w kierunku ul. Wilczkowskiej. Kształt działki nieregularny w postaci trapezu.

 

110.000,00 zł

11.000,00 zł

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

 

Wyłonieni w drodze przetargu nabywcy nieruchomości zobowiązani będą przy zawierciu umowy sprzedaży, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na:

  1. obciążeniu działki nr 1741/6 prawem przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej służącej do zbiorowego odprowadzania ścieków (ks200) oraz na prawie dostępu i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie i każdoczesnego właściciela tych urządzeń;

  2. obciążeniu działki nr 1741/7 prawem przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej służącej do zbiorowego zaopatrywania w wodę do spożycia przez ludzi (w90PCV) i zbiorowego odprowadzania ścieków (ks200) oraz na prawie dostępu i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie i każdoczesnego właściciela tych urządzeń.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął w dniu 03.12.2010 r.

 

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Przetargi odbędą się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 w dniu 28 lipca 2011 r. o godzinie:

- 10.00- dla działki nr 1741/6

- 10.30- dla działki nr 1741/7

 

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w wyżej podanej wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

 

Wpłaty wadium, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 lipca 2011r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. (52) 303-13-01 w.133.

 

 

 

 

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 22-06-2011 07:52:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wendland 22-06-2011 10:18:58