Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_41-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonywanie usług związanych z dostawą i bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Żnin. 2019-09-05 13:47:52
dokument [ZB_39-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami. 2019-09-05 13:45:26
dokument [ZB_33-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. 2019-09-05 13:41:23
dokument [ZB_51-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ulicy: Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie 2019-09-05 13:32:31
dokument [ZB_44-2019] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi 131002C (ulica 700-lecia) w Żninie. 2019-09-05 13:29:07
dokument [ZB_61-2019] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2019 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2019-04-03 12:16:00
dokument [ZB_62-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-04-01 14:48:51
dokument [ZB_60-2019] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2018 rok 2019-04-01 11:01:54
dokument [ZB_47-2019] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2019 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2019-04-01 10:57:23
dokument [ZB_32-2019] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-01 09:02:02
dokument [ZB_30-2019] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 26 maja 2019 r. 2019-03-04 14:59:39
dokument [ZB_31-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2019-03-04 15:03:33
dokument [ZB_34-2019] w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-03-04 14:56:59
dokument [ZB_38-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2019-03-06 09:36:49
dokument [ZB_43-2019] w sprawie określenia terminu ponownego zebrania wyborczego organów wykonawczych Sołectwa Ustaszewo - sołtysa oraz rady sołeckiej 2019-03-11 14:12:24
dokument [ZB_45-2019] w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2019-03-15 11:37:10
dokument [ZB_46-2019] w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury oraz powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2019-03-15 11:38:25
dokument [ZB_49-2019] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2019-04-01 08:57:31
dokument [ZB_50-2019] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2019-03-19 12:03:04
dokument [ZB_53-2019] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za organizację Dożynek Gminnych w 2019 r. 2019-03-25 14:11:51
dokument [ZB_55-2019] w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2019 2019-03-25 14:41:30
dokument [ZB_57-2019] w sprawie zatwierdzenia regulaminu oraz powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczącej przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2019-03-26 14:47:55