Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_176-2010] w sprawie dalszego czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie

ZARZĄDZENIE Nr 176/2010

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

w sprawie dalszego czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Aleksandrze NowakowskiejZastępcy Burmistrza Żnina dalsze czasowe pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora, bez nawiązywania stosunku pracy w jednostce, następuje na czas nie określony do czasu wyznaczenia lub objęcia obowiązków przez inną osobę lub zatrudnienia nowego dyrektora tej jednostki.

§ 3. W ramach powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, o którym mowa w § 1, upoważniam Panią Aleksandrę Nowakowską do udzielenia pełnomocnictwa wybranemu przez siebie pracownikowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie do wykonywania określonych w pełnomocnictwie czynności związanych z bieżącym kierowaniem Zespołem.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 199/2007 Burmistrza Żnina z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z zaistniałą koniecznością wyznaczenia osoby do kierowania jednostką organizacyjną Gminy Żnin za niezbędne uznaje się powierzenie obowiązków dyrektora tej jednostki mojemu zastępcy, która jako Zastępca Burmistrza Żnina na bieżąco nadzoruje w Gminie Żnin Miejski Zespół Oświaty i gminne jednostki oświatowe. Z uwagi na istniejące uwarunkowania osobowe i finansowe w tej jednostce konieczne jest dalsze powierzenie pełnienia tych obowiązków Pani Aleksandrze Nowakowskiej. Podpisanie więc przedmiotowego zarządzenia i kontynuacja pełnienia obowiązków dyrektora wskazanej w niniejszym zarządzeniu osobie jest w pełni uzasadnione

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_176-2010.pdf (PDF, 59KB) 2011-06-16 12:15:05 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 16-06-2011 12:15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 10-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-07-2011 10:15:17