Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na rok 2019