Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest"

Azbest – coroczny obowiązek składania informacji

 

Burmistrz Żnina przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

• Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Żnina.

 

• Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa.

 

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

 

,,Informację o wyrobach zawierających azbest” należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Żninie,
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin lub złożyć osobiście w Biurze Burmistrza.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pok. nr 41, tel. 52 30 31 301 wew.158.

 

Formularze ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” i ,,Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żninie,
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (pokój nr 41) lub w formie elektronicznej (załączniki nr 1 i nr 2)

 

Załączniki do pobrania

1 informacja-wzór.pdf (PDF, 63KB) 2019-01-17 11:32:11 18 razy
2 ocena-wzór.pdf (PDF, 11KB) 2019-01-17 11:32:11 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Królikowska 17-01-2019 11:32:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Królikowska 17-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Królikowska 17-01-2019 11:36:28