budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żnin-Wieś na terenie działki nr 43