Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz

chnia

(m2)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

BY1Z/00029230/8

Obręb Brzyskorzystewko Cz. dz. nr 26

3 m2

Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną prowadzącą do budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Część nieruchomości położona poza pasem drogowym stanowi teren do ustawienia 3 szt. pojemników do zbiórki tekstyliów.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.

BY1Z/00016228/7

Obręb Brzyskorzystew cz. dz. nr 224

1 m2

Działka stanowi drogę wewnętrzną, łączącą drogę powiatową z drogą gminną, położną przy terenie rekreacyjnym – część działki pod 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

3.

BY1Z/00018728/6

Obręb Jaroszewo cz. dz. nr 275/2

m2

Część terenu rekreacyjno-sportowego służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów, przylegająca bezpośrednio do drogi powiatowej.

Dla terenu, na którym położone są nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.

BY1Z/00016250/0

Obręb Bożejewiczki cz. dz. nr 22

1 m2

Przedmiotowa część terenu stanowi grunt położony poza pasem drogowym drogi gminnej, służący do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

5.

BY1Z/00026756/0

Obręb Bożejewice cz. dz. nr 186/1

1 m2

Część nieruchomości przeznaczonej do ustawienia 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów, stanowiąca część terenu rekreacyjnego, przylegająca bezpośrednio do drogi gminnej

6.

BY1Z/00024390/2

Obręb Cerekwica cz. dz. nr 346

1 m2

Część terenu przylegającego do świetlicy, przeznaczona pod lokalizację 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

7.

BY1Z/00022784/7

Obręb Cerekwica cz. dz. nr 26

3 m2

Teren położony poza pasem drogowym drogi wewnętrznej, dojazdowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przeznaczony pod lokalizację 3 szt. pojemników do zbiórki tekstyliów.

8.

BY1Z/0004987/8

Obręb Białożewin cz. dz. nr 162

1 m2

Część terenu przy świetlicy wiejskiej, przylegający bezpośrednio do drogi przeznaczony do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

9.

BY1Z/00017233/2

Obręb Rydlewo cz. dz. nr 7/1

1 m2

Część parkingu przy drodze gminnej, przylegającego do ogródków działkowych pod 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

10.

BY1Z/00028269/3

Obręb Żnin ul. Szkolna cz. dz. nr 847/1

2 m2

Część parkingu przy ul. Szkolnej, służąca do lokalizacji 2 szt. pojemników do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

11.

BY1Z/00021497/1

Obręb Żnin ul. Edmunda Kapłońskiego cz. dz. nr 1673/6

1 m2

Część terenu ul. Edmunda Kapłońskiego, położona poza pasem drogowym, przy skrzyżowaniu z ul. Górską, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

12.

BY1Z/00021726/6

Obręb Żnin ul. Królowej Jadwigi cz. dz. nr 1521

3 m2

Część terenu ul. Królowej Jadwigi, położona poza pasem drogowym, służąca do ustawienia 3 szt. pojemników do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

13.

BY1Z/00014174/9

Obręb Żnin, ul. Słoneczna cz. dz. nr 15/12

1 m2

Część parkingu przy ul. Słonecznej, przylegającego do terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

14.

BY1Z/00015250/3

Obręb Żnin, ul. Słoneczna cz. dz. nr 100/2

1 m2

Część terenu ul. Słonecznej, położona poza pasem drogowym, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów

Teren dróg publicznych

15.

BY1Z/00014170/1

Obręb Żnin, ul. Przemysłowa cz. dz. nr 15/14

1 m2

Część terenu zieleni nieurządzonej, bezpośrednio przylegającego do ul. Przemysłowej, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

16.

BY1Z/00014480/7

Obręb Żnin, ul. Piwna cz. dz. nr 2584

1 m2

Część terenu zieleni urządzonej służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Zieleń publiczna

17.

BY1Z/00014480/7

Obręb Żnin, ul. Piwna cz. dz. nr 2591/3

1 m2

Część terenu parkingu przy drodze gminnej, na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych i parkingów

18.

BY1Z/00018307/9

Obręb Żnin, ul. Piwna cz. dz. nr 2613/4

1 m2

Część terenu ciągu pieszego, przylegającego do ciągu zabudowy usługowej służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren zabudowy usługowej

19.

BY1Z/0007500/2

Obręb Żnin, ul. Browarowa cz. dz. nr 393/1

2 m2

Część parkingu przy ul Browarowej, przylegająca bezpośrednio do terenu przedszkola, służąca do lokalizacji 2 szt. pojemników do zbiórki tekstyliów.

teren dróg publicznych i parkingów

20.

BY1Z/00011761/0

Obręb Żnin, ul. 1 Stycznia cz. dz. nr 562/27

1 m2

Część terenu zieleni, przy parkingu i zatoce autobusowe, w sąsiedztwie szkoły, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

teren publicznych usług oświaty

21.

BY1Z/00015250/3

Obręb Żnin, ul. Jeziorna cz. dz. nr 764

1 m2

Położona poza pasem drogowym, część łącznika, łączącego ul. Jeziorną z ul. Szpitalną, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

22.

BY1Z/00018887/8

Obręb Żnin, ul. Szkolna cz. dz. nr 964/2

1 m2

Część terenu położona przy części mieszkalnej budynku szkoły podstawowej, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Usługi oświaty

23.

BY1Z/00014048/7

Obręb Żnin, ul. 700-lecia cz. dz. nr 1088/4

1 m2

Część terenu nieurządzonego, przeznaczonego pod lokalizację drogi gminnej, służąca do lokalizacji 1 szt. pojemnika do zbiórki tekstyliów.

Teren dróg publicznych

  1. Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.
  2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami
  4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 08.11.2018 r. do 29.11.2018 r.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Fryca 07-11-2018 14:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 07-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Janusz Fryca 07-11-2018 14:04:19