budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce