grudzień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_194-2010] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej z przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozwiązania rezerwy celowej 2011-06-16 15:28:18
[ZB_193-2014] w sprawie określenia systemu i procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2014-12-12 07:48:21
[ZB_192-2010] w sprawie aktualizacji Książki procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2014-12-11 15:26:46
[ZB_191-2010] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2011-06-16 15:24:37
[ZB_190-2010] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie oraz zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-06-16 13:35:09
[ZB_189-2010] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2011-06-16 13:16:51
[ZB_184-2010] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-06-16 13:14:05
[ZB_183-2010] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr ..... znajdującego się przy ul. ...................................... 2011-06-16 13:10:05
[ZB_182-2010] w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-06-16 13:06:04
[ZB_181-2010] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2011-06-16 13:00:26
[ZB_180-2010] w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania zaświadczeń 2011-06-16 12:48:20
[ZB_179-2010] w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Żnin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2011-06-16 12:45:33
[ZB_178-2010] w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Żnin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2011-06-16 12:43:11
[ZB_177-2010] w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Żnina do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2011-06-16 12:39:36
[ZB_176-2010] w sprawie dalszego czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie 2011-06-16 12:15:05
[ZB_175-2010] w sprawie określenia liczby zastępców burmistrza oraz powołania Zastępcy Burmistrza Żnina 2011-06-16 12:11:35
[ZB_174-2010] w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego do prac przy powszechnym spisie rolnym w 2010 roku 2011-06-16 11:50:05
[ZB_173-2010] w sprawie ustalenia opłaty za odpady komunalne przyjmowane na Składowisko Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach 2011-06-16 11:43:38
[ZB_172-2010] w sprawie powołania gminnego biura spisowego do prac przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku 2011-06-16 11:40:40
[ZB_170-2010] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2011-06-16 11:37:18
[ZB_169-2010] w sprawie umorzenia nienależnie wypłaconego świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie - użytecznych na rzecz Gminy Żnin 2011-06-16 11:34:34