Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rok 2018

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLV/529/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2017 rok. 2018-06-22 09:06:54
Uchwała Nr XLV/530/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2018-06-22 09:07:55
Uchwała Nr XLV/531/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. 2018-06-22 09:08:55
Uchwała Nr XLV/532/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. 2018-06-22 09:09:56
Uchwała Nr XLV/533/2018 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2018-06-22 09:12:47
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. 2018-06-22 09:13:47
Uchwała Nr XLV/535/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022. 2018-06-22 09:14:34
Uchwała Nr XLV/536/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. 2018-06-22 09:16:17
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. 2018-06-22 09:17:11
Uchwała Nr XLV/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. 2018-06-22 09:18:28
Uchwałą Nr XLV/539/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości położone w Rydlewie, Jadownikach Rycerskich i Gorzycach. 2018-06-22 09:19:21
Uchwała Nr XLV/540/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2018-06-22 09:20:09
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. 2018-06-22 09:21:49
Uchwała Nr XLV/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Cerekwicy. 2018-06-22 09:22:35
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. 2018-06-22 09:23:36
Uchwała Nr XLV/544/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Orzeszkowej. 2018-06-22 09:25:54
Uchwała Nr XLV/545/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia. 2018-06-22 09:26:50
Uchwała Nr XLV/546/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Gorzycach. 2018-06-22 09:27:50
Uchwała Nr XLV/547/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu położonego w Żninie. 2018-06-22 09:31:00
Uchwała Nr XLV/548/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. 2018-06-22 09:32:10
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. 2018-06-22 09:33:15
Uchwała Nr XLV/550/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin. 2018-06-22 09:34:17
Uchwała Nr XLV/551/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. 2018-06-22 09:35:12
Uchwała Nr XLV/552/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2018-06-22 09:40:51
Uchwała Nr XLV/553/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 2018-06-22 09:44:03
Uchwała Nr XLV/554/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolistna znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin. 2018-06-22 09:45:15
Uchwała Nr XLV/555/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. 2018-06-22 09:46:08
Uchwała Nr XLV/556/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. 2018-06-22 09:46:56
Uchwała Nr XLV/557/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin. 2018-06-22 09:48:44
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. 2018-06-22 09:49:58
Uchwała Nr XLV/559/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Żnin. 2018-06-22 09:51:02
Uchwała Nr XLV/560/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2018-06-22 09:51:57
Uchwała Nr XLV/561/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. 2018-06-22 09:52:58
Uchwała Nr XLV/562/2018 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2018-06-22 09:53:43