budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin