Uchwały RIO

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. 2018-12-06 08:07:55
Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. 2018-12-06 08:04:26
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin 2018-12-06 07:50:34
Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żnina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. 2018-09-20 14:23:39
Uchwała Nr 11/Kd/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin. 2018-01-18 13:59:22
Uchwała Nr 8/D/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok 2018-01-18 13:58:32
Uchwała Nr 15/Dpr/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok 2017-12-28 14:17:38
Uchwała Nr 20/WPF/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin 2017-12-28 14:16:50
Uchwała Nr 20/P/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok 2017-12-28 14:16:11