WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA