Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, Żnin ul. Fabryczna