Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin (Żnin ul. Brzozowa, Leśna: 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12, 1355/14)

Ogłoszenie

o przetargach na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie w rejonie ulic: Brzozowej (dawna Nowotki), Leśnej, Gnieźnieńskiej wraz z udziałem wynoszącym po 1/12 części w drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 1355/13, KW nr BY1Z/00014095/1, o powierzchni 2876 m2 dla każdej zbywanej działki:

Nr działki

Położenie

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wadium

(zł)

1355/6

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

1318

79.000,00 zł

8.000,00 zł

1355/7

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

916

55.000,00 zł

5.500,00 zł

1355/8

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

951

57.000,00 zł

6.000,00 zł

1355/9

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

1078

64.000,00 zł

6.500,00 zł

1355/11

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

831

49.000,00 zł

5.000,00 zł

1355/12

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

906

54.000,00 zł

5.400,00 zł

1355/14

Żnin ul. Brzozowa, Leśna

BY1Z/00014095/1

899

53.000,00 zł

5.300,00 zł

Opis nieruchomości:

Działki położone są w południowo-wschodniej części miasta Żnina. Teren na którym są zlokalizowane ograniczony jest ulicami: Leśną i Gnieźnieńską stanowiącymi drogi powiatowe oraz ul. Brzozową (dawniej Nowotki) stanowiącą drogę gminną. Dojazd do działek z ulicy Gnieźnieńskiej poprzez ul. Stromą i Brzozową (dawniej Nowotki) o nawierzchni utwardzonej i dalej nieurządzoną drogą wewnętrzną. Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony północnej znajduje się kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych  Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, oddzielony od przedmiotowego terenu drogą powiatową. Działki mają kształt regularny: działka nr 1355/9 ma kształt zbliżony do trójkąta, działka nr 1355/8 do trapezu a pozostałe działki mają kształt zbliżony do prostokąta. Teren, na którym położone są działki jest spadzisty. Działki nie są użytkowane i porośnięte są niską roślinnością trawiastą i krzaczastą. Działki nie są uzbrojone.

Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działek objęty jest ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na poszczególnych działkach z garażami wbudowanymi w bryłę budynku lub wolno stojącymi.

Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 14 czerwca 2017 r. Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 9 sierpnia 2017 r.

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszystkie obmiary oraz rozgraniczenia  może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetargi, osobno dla każdej z wymienionych działek, odbędą się:

Nr działki

Położenie

Data

Godzina

1355/6 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna - Brzozowa

9 listopada 2017 r.

900

1355/7 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna – Brzozowa

9 listopada 2017 r.

930

1355/8 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna – Brzozowa

9 listopada 2017 r.

1000

1355/9 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna – Brzozowa

9 listopada 2017 r.

1030

1355/11 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna – Brzozowa

9 listopada 2017 r.

1100

1355/12 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna – Brzozowa

9 listopada 2017 r.

1130

1355/14 wraz z udziałem 1/12 cz. w dz. Nr 1355/13

Żnin ul. Leśna - Brzozowa

9 listopada 2017 r.

1200

 

Przetargi odbędą się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie (pokój nr 29) przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości przypisanej danej działce, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 listopada 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargów zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18) tel. 52 303 13 01 w 160.

Żnin, dnia 21 września 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 25-09-2017 15:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 25-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 25-09-2017 15:03:35