Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/401/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2017-09-14 10:41:12
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-09-14 10:31:36
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. 2017-09-14 10:33:29
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. 2017-09-14 10:35:27
Uchwała Nr XXXV/405/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 2017-09-14 10:37:52
Uchwała Nr XXXV/406/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 2017-09-14 10:44:00
Uchwała Nr XXXV/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wenecji. 2017-09-14 10:45:01
Uchwała Nr XXXV/408/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2017-09-14 10:46:18
Uchwała Nr XXXV/409/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-14 10:47:26
Uchwała Nr XXXV/410/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-14 10:48:41
Uchwała Nr XXXV/411/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Dobrylewie. 2017-09-14 10:51:40
Uchwała Nr XXXV/412/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. 2017-09-14 10:52:43
Uchwała Nr XXXV/413/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU). 2017-09-14 10:53:38
Uchwała Nr XXXV/414/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. 2017-09-14 10:54:34
Uchwała Nr XXXV/415/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2017 rok. 2017-09-14 10:56:26
Uchwała Nr XXXV/416/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-09-14 10:57:42
Uchwała Nr XXXV/417/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-09-14 10:58:59
Uchwała Nr XXXV/418/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2017-09-14 11:08:15
Uchwała Nr XXXV/419/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żnin do partnerskiego projektu: ?Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 - 2021. 2017-09-14 11:10:54
Uchwała Nr XXXV/420/2017 w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie. 2017-09-14 11:12:26
Uchwała Nr XXXV/421/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2017-09-14 11:13:28
Uchwała Nr XXXV/422/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2017-09-14 11:14:00