Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, ul. 700-lecia

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie w rejonie ulicy 700-lecia, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00024163/3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1085/11, o powierzchni 1765 m2

Cena wywoławcza brutto wynosi 150.000,00 zł, wadium 20.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w  Żninie, przy ul. 700-lecia. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo–usługowa, obiekty użyteczności publicznej, sklep Biedronka, cmentarz i tereny niezabudowane. Dojazd do działki drogą wewnętrzną, łączącą się z ulicą 700-lecia. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren jest płaski. Działka jest niezabudowana

Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego historycznej części miasta Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki, uchwalony Uchwałą Nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zgodnie, z którym działka nr 1085/11 położona jest częściowo w obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usługowej oraz częściowo w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny zieleni naturalnej.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 4 marca 2016 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszystkie obmiary oraz rozgraniczenia  może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. , o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie (pokój nr 29) przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 20.000,00 zł, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargów zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18) tel. 52 303 13 01 w 160.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 17-08-2017 08:58:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 17-08-2017 08:58:51