Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin

Ogłoszenie

o przetargu na najem lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Żnin, zlokalizowanego w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Żninie, o powierzchni 48,20 m2, na okres od 10 lipca 2017 r. na czas nieoznaczony

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 650,00 zł brutto, a wadium 500,00 zł

Opis lokalu:

Lokal położony jest w Żninie przy ul. Tysiąclecia 3, na parterze budynku usługowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 418/48, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00014257/5. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio od strony ulicy Tysiąclecia. Lokal składa się z sali sprzedaży, magazynu i wc o łącznej powierzchni 48,20 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. Jest on przeznaczony do wynajmu na cele prowadzenia nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1000 z późn. zm.) przedmiotowy lokal położony jest w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 3U- usługi.

Lokal objęty jest umową najmu do dnia 30 czerwca 2017 r.

Lokal wolny jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Wylicytowany czynsz płatny jest z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości wg stawki określonej przez Radę Miejską w Żninie oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych za dostawę mediów i usuwanie odpadów.

Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2017 r., o godz. 1000, w auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 3 lipca 2017 r. oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym przez wynajmującego w zawiadomieniu.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój 18), tel. 523031301 w. 160 lub 123.

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na konto Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” w Żninie Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 23-06-2017 07:54:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 23-06-2017 10:04:23