Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina

Żnin, 12.05.2011r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr XLV/391/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar: od północy ul. Średnia, od wschodu Plac Wolności, następnie południowa granica działek nr: 737/8, 737/5, 737/3 i zachodnia granica działek nr: 737/3 i 737/1, w dniach od 19.05.2011r. do 17.06.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39 , 88-400 Żnin, pok. 40 , w godzinach 730-1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30.05.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, sala sesyjna o godz.900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Żnina z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2011r.

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 12-05-2011 08:22:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wendland 12-05-2011 08:59:04