Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zaproszenie na spotkanie w sprawie farm fotowoltaicznych 2020-09-17 13:33:44
dokument Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2020-09-11 08:11:38
dokument Budowa systemu ujmowania biogazu z kwater nr III i IV składowiska odpadów w celu produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Zakładu NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach , gmina Żnin - dokument stracił ważność 2020-08-31 13:13:29
dokument Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą oraz budowa fermy fotowoltaicznej - dokument stracił ważność 2020-08-31 13:11:30
dokument Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo-Wrzosy. Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. - dokument stracił ważność 2020-07-23 14:44:17
dokument Budowa Centrum Sportów Wodnych i Centrum Turystyki Zdrowotnej na terenie Cukrowni w Żninie - dokument stracił ważność 2020-07-07 14:29:36
dokument Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą oraz budowa fermy fotowoltaicznej - dokument stracił ważność 2020-07-01 07:36:02
dokument Budowa systemu ujmowania biogazu z kwater nr III i IV składowiska odpadów w celu produkcji i wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Zakładu NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach , gmina Żnin - dokument stracił ważność 2020-07-01 07:34:18
dokument Budowa zakładu hodowlano-produkcyjnego trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1901,14 DJP, na działce o nr ewidencyjnym 26/1, obręb Jadowniki Rycerskie, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie. - dokument stracił ważność 2020-06-30 07:55:06
dokument Rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ukształtowanie wspólnej pryzmy odpadów w obrębie kwater I, II i IV składowiska na działkach nr 168, 169/1 oraz 162, obręb Wawrzynki, gmina Żnin - dokument stracił ważność 2020-06-19 10:33:22
dokument Budowa w obrębie Kaczkowo na działkach 5 i 6, w gminie Żnin elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi. - dokument stracił ważność 2020-06-17 11:49:22
dokument Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową towarzyszącą. - dokument stracił ważność 2020-06-17 11:45:47
dokument Ogłoszenie o sprzedaży drewna - dokument stracił ważność 2020-06-05 07:57:40
dokument Aukcja-sprzedaz drewna pochodzącego z lasów gminnych Gminy Żnin w ilości 518,98 mp - dokument stracił ważność 2020-03-23 09:54:43
dokument Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kierzkowo - dokument stracił ważność 2020-01-31 10:01:34
dokument Aukcja - sprzedaż drewna pochodzącego z lasów gminnych gminy Żnin w ilości 518,98 mp - dokument stracił ważność 2020-01-08 12:44:22
dokument Obwieszczenie dotyczące " Modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaroszewie" na działkach nr 193, 174/8 położonych w obrębię ewidencyjnym Jaroszewo, gmina Żnin" - dokument stracił ważność 2019-12-17 08:26:01
dokument Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo - dokument stracił ważność 2019-11-04 10:38:23
dokument Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - dokument stracił ważność 2019-07-30 07:59:07
dokument Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 2019-07-25 12:50:14
dokument Zarządzenie porządkowe nr 1/2019 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Janowiec Wielkopolski 2019-07-25 12:24:56
dokument Wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa") 2019-07-25 12:16:56
dokument Obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 5 lipca 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-07-15 10:12:51
dokument Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie - dokument stracił ważność 2019-07-08 08:53:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki CERPLON PPHU sp. z o.o. w Cerekwicy - dokument stracił ważność 2019-06-27 14:43:47
dokument Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna 2019-05-16 13:36:57
dokument Przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek w lasach stanowiących własność Gminy Żnin - dokument stracił ważność 2019-02-28 07:34:33
dokument Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca "uchwały antysmogowej" oraz o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych 2019-02-27 09:12:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 - dokument stracił ważność 2019-01-18 12:54:08
dokument Azbest - coroczny obowiązek składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest" 2019-01-17 11:32:11
dokument Informacja dotycząca projektu Czyste Powietrze 2019-01-03 09:09:36
dokument Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2018 r. 2018-10-26 10:06:34
dokument Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-10-26 09:18:31
dokument Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. 2018-06-26 13:54:36
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew - dokument stracił ważność 2018-06-26 08:31:45
dokument Informacja o przeprowadzeniu zabiegów środkami ochrony roślin na terenie RDLP Toruń - dokument stracił ważność 2018-05-22 07:27:43
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie - dokument stracił ważność 2018-04-25 09:06:17
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja - dokument stracił ważność 2018-04-25 09:04:55
dokument Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze 2018-02-27 08:30:45
dokument Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r. 2018-02-07 10:53:22
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2018 r. 2017-12-22 12:42:30
dokument Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2017 r. 2017-11-16 14:29:58
dokument zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) - dokument stracił ważność 2017-09-20 11:31:47
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo - dokument stracił ważność 2017-07-11 08:20:07
dokument zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie - dokument stracił ważność 2017-07-11 08:19:16
dokument Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2017 r. 2017-06-28 08:28:40
dokument Obwieszczenie w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017 -2020 z perspektywą do roku 2025 - dokument stracił ważność 2017-05-22 15:20:56
dokument zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie - dokument stracił ważność 2017-02-14 07:28:51
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce - dokument stracił ważność 2017-02-14 07:26:53
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie - dokument stracił ważność 2017-02-14 07:25:51
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie - dokument stracił ważność 2017-02-14 07:24:43
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 sołectwo Skarbienice - dokument stracił ważność 2017-01-16 08:13:05
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 sołectwo Chomiąża Księża - dokument stracił ważność 2017-01-16 08:12:01
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 sołectwo Wójcin - dokument stracił ważność 2017-01-16 08:10:38
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w 2017 roku 2016-12-13 11:30:07
dokument INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA - dokument stracił ważność 2016-11-16 11:11:58
dokument INFORMACJA BURMISTRZA ŻNINA - dokument stracił ważność 2016-11-16 11:10:37
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY ŻNIN 2016-06-14 10:50:50
dokument ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)" 2016-04-26 16:15:04
dokument Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni 2016-04-05 11:04:42
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2016 roku 2015-11-17 09:11:54
dokument miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ?GPZ Żnin na terenie gminy Żnin - dokument stracił ważność 2015-11-13 11:31:25
dokument zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina- etap 2 - dokument stracił ważność 2015-11-13 11:29:42
dokument Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2015 r. 2015-08-04 16:24:49
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I - sołectwo Wójcin - dokument stracił ważność 2015-07-16 07:32:36
dokument Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego - dokument stracił ważność 2015-07-16 07:31:28
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo - dokument stracił ważność 2015-07-16 07:30:17
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 07:36:47
dokument budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - dokument stracił ważność 2015-02-11 09:49:32
dokument Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych przepompowni lub oczyszczalni ścieków - dokument stracił ważność 2014-04-28 08:00:07
katalog Gospodarka odpadami komunalnymi 2012-10-09 12:12:43
dokument Co z tym azbestem? 2014-05-02 12:40:20
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2015 roku 2014-12-12 08:12:22
dokument Informacja o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia - dokument stracił ważność 2014-04-17 07:33:43
dokument dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - dokument stracił ważność 2015-01-16 10:12:41
dokument dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin" - dokument stracił ważność 2015-01-09 08:06:27
dokument dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Kolonia Bekanówka - Jaroszewo - dokument stracił ważność 2014-11-21 08:53:04
dokument dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2014-10-30 07:38:36
dokument informacja o przyjętej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego - dokument stracił ważność 2014-10-09 07:40:57
dokument dotyczy budowy elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 44 położonej w miejscowości Murczyn - dokument stracił ważność 2014-09-24 14:05:11
dokument Informacja dot. uzyskanego przez gminę Żnin dofinansowania na opracowanie Programu gospodarki ściekowej wraz z aktualizacją aglomeracji Żnin - dokument stracił ważność 2014-09-18 11:37:09
dokument postanowienie dot. projektu robót geologicznych dla badawczego, regionalnego profilu sejsmicznego 2D przez basen permski Obrzycko-Zabartowo - etap II Golęczewo-1, Szubin-IG1 - dokument stracił ważność 2014-07-24 12:27:08
dokument postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowY drogi powiatowej nr 2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. - dokument stracił ważność 2014-05-26 07:35:41
dokument informacja o przyjętych zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmiescia Żnina - dokument stracił ważność 2014-01-23 07:34:58
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2014 roku - dokument stracił ważność 2013-10-25 10:44:27
dokument informacja o przyjęciu planów miejscowych - dokument stracił ważność 2013-07-11 14:56:42
dokument zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin? - dokument stracił ważność 2013-05-07 10:21:19
dokument postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość ? GPZ Żnin?. - dokument stracił ważność 2013-04-26 10:04:29
dokument postanowienia o odmowie dopuszczenia do udzialu w postępowaniu na prawach strony - dokument stracił ważność 2013-04-04 09:44:46
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwa ?Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Żnin o łącznej mocy do 36 MW w obrębie geodezyjnym miejscowości Murczynek, Murczyn, Dobrylewo oraz Wilczkowo gmina Żnin? - dokument stracił ważność 2013-04-04 09:42:43
dokument Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Żnin 2013-03-28 08:35:57
dokument dotyczy przyjętejzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? - dokument stracił ważność 2013-03-28 07:56:28
dokument Usuwanie azbestu - dotyczy realizacji zadania w 2013 roku - dokument stracił ważność 2012-10-29 12:11:44
dokument Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie - dokument stracił ważność 2012-10-18 09:46:08
dokument Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą "Park Elektrowni Wiatrowych Żnin" - dokument stracił ważność 2012-10-02 09:58:47
dokument postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy elektrowni wiatrowej, na terenie działki nr 44 położonej w Murczynie - dokument stracił ważność 2012-09-20 11:30:06
dokument Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie 2012-09-17 12:12:43
dokument Dotyczy farmy wiatrowej - Park Elektrowni Wiatrowych Żnin - dokument stracił ważność 2012-09-12 10:20:29
dokument Dotyczy elektrowni wiatrowej na działce nr 44 w Murczynie - dokument stracił ważność 2012-08-30 10:25:12
dokument Dotyczy odwołania od decyzji w sprawie parku elektrowni wiatrowych Żnin - dokument stracił ważność 2012-08-16 11:00:54
dokument Dotyczy Parku Elektrowni Wiatrowych Żnin - dokument stracił ważność 2012-07-17 14:40:08
dokument Informacja dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żnin 2012-07-06 09:19:22
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żnin na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. - dokument stracił ważność 2012-07-03 14:19:41
dokument Dotyczy dopuszczenia na prawach strony - - dokument stracił ważność 2012-06-01 13:51:40
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 - dokument stracił ważność 2012-05-24 07:38:28
dokument Dotyczy parku elektrowni wiatrowych Żnin - dokument stracił ważność 2012-05-15 10:09:37
dokument Dotyczy MPZP południowo-zachodniej części miasta Żnina - dokument stracił ważność 2012-04-12 11:47:19
dokument Przyjęcie zmiany MPZP śródmieścia Żnina - dokument stracił ważność 2011-12-05 08:54:08
dokument Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów azbestowych 2011-10-28 10:45:15
dokument Przyjęcie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin na lata 2011 - 2032 2011-10-03 10:59:05
dokument Apel do mieszkańców gminy Żnin posiadających na terenie swoich posesji wyroby zawierające azbest 2011-06-27 09:28:34
dokument Dotyczy budowy zbiornika fruktozy, mikroturbiny wiatrowej 2011-06-15 09:59:11
dokument Dotyczy farmy wiatrowej Gorzyce, Słabomierz 2011-06-09 09:50:02
dokument Dotyczy farmy wiatrowej Bożejewice, Cerekwica, Sarbinowo 2011-05-31 13:01:07
dokument Dotyczy modernizacji gazociągu na trasie Barcin-Żnin 2011-05-20 11:30:06
dokument dot. przyjętej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2011-04-28 11:56:27
dokument dot. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo 2011-04-28 11:54:36
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2011-04-28 11:51:57
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami - stan na 31.12.2010r. 2011-04-28 11:48:18
dokument dot. wszczętego postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja gazociągu w/c relacji Latkowo-Nakło n/Not. na odcinku Barcin - Żnin" 2011-04-28 11:46:08
dokument dot. przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś 2011-04-28 11:44:25