Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin, ul. Fabryczna

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00013956/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m2

 

Cena wywoławcza brutto wyniosi 640.000,00 zł (VAT - zwolniony), wadium 65.000,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 1/22, położona jest w północno - zachodniej części miasta Żnina, po południowej stronie ul. Fabrycznej. Dojazd do nieruchomości z ul. Mickiewicza, która stanowi główna drogę dojazdową do Żnina z Bydgoszczy i jest jednocześnie fragmentem drogi krajowej nr 5 (E261). Wzdłuż ul. Fabrycznej znajdują się tereny uprawiane rolniczo oraz na wysokości nieruchomości wycenianej tereny o funkcji przemysłowo – usługowej („Spomasz” i spółka „Bakerfix”, Zakład PEPSICo w Żninie i Frigo Logistycs).

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, o stosunku boków 1:2 i jest usytuowana na terenie płaskim. Działka zabudowana jest budynkiem hali widowiskowo – sportowej, usytuowanym w zachodniej części działki, którego południowa ściana posadowiona jest w granicy z działką nr 1/54. Ponadto w granicy z działką 1/54 znajduje się ogrodzenie. Dostęp do działki nr 1/22 z ulicy Fabrycznej przez działkę nr 1/54 (jezdnia asfaltowa), od wschodniej strony działki 1/22, na zasadzie służebności gruntowej.

Budynek hali wybudowany został w 1986 r. Hala jest jednokondygnacyjna z antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną. Budynek jest wolnostojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości (część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku, obydwie części tworzą funkcjonalną całość). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 1600 m2.

 

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Żnin,  uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia  2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie II i stanowi tereny oznaczone symbolem PU – tereny zabudowy przemysłowej, magazynowej i składowej oraz usługowej.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW BY1Z/00013956/8 obciążona jest służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 576/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 576/2 pasem o szerokości czterech metrów, położonym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 576/2, przy granicy z działką nr 576/4. Służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.

Nieruchomość  wolna jest od hipotek.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 28.02.2017 r.

 

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na konto Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” w Żninie Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002,

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 maja 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 23), tel. 52 303-13-01 w. 123 lub 160 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

 

Żnin, dnia 1 marca 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 09-03-2017 11:33:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 09-03-2017 11:33:23