Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail

Numer telefonu: (+48) 52 30 31 301

Numer faksu: (+48) 52 30 31 103

Lp.

Funkcja, zakres zadań

Imię i nazwisko

Pok.

Nr wew.

Adres e-mail

 1.  

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

25

127

burmistrz małpa gminaznin.pl

 1.  

Zastępca Burmistrza Żnina

Halina Rosiak-Kozłowska

27

127

zburmistrza małpa gminaznin.pl

 1.  

Sekretarz Gminy

Mirosław Gatka

3

115

sekretarz małpa gminaznin.pl

 1.  

Skarbnik Gminy

Aleksandra Szpek

5

114

skarbnik małpa gminaznin.pl

[BB] Biuro Burmistrza

 1.  

Podinspektor

Martyna Mikołajczak

26

127

m.mikolajczak małpa gminaznin.pl
kontakt małpa gminaznin.pl

 1.  

Podinspektor

Dorota Dobrowolska

26

127

d.dobrowolska małpa gminaznin.pl

[BG] Wydział Budżetu i Gospodarki

tel. kom. 516 994 462

 1.  

Skarbnik Gminy – p.o. dyrektora

Aleksandra Szpek

5

114

skarbnik małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa – odpady komunalne

Katarzyna Nita-Ziętek

13

146

k.nitazietek małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa

Ewa Jarmuż
Stanisława Brej
Danuta Bolewska
Koleta Napierała

10

116

141

e.jarmuz małpa gminaznin.pl
s.brej małpa gminaznin.pl
d.bolewska małpa gminaznin.pl
k.napierala małpa gminaznin.pl

 1.  

Wymiar podatku

Henryka Wabich

13

145

h.wabich małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość budżetowa

Małgorzata Ziemińska
Renata Wichrowska

17

129

m.zieminska małpa gminaznin.pl
r.wichrowska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne

Sylwia Woźniak
Marta Kowalska

23

124

s.wozniak małpa gminaznin.pl
m.kowalska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości – osoby prawne

Barbara Gąsiorowska

23

108

b.gasiorowska małpa gminaznin.pl

 1.  

Księgowość podatkowa
Podatki: środki transportowe, opłaty lokalne, zwrot akcyzy

Teresa Brzykcy

24

125

t.brzykcy małpa gminaznin.pl

 1.  

Wymiar podatku
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

Bożena Nowak
Agnieszka Sudak

24

134

b.nowak małpa gminaznin.pl
a.sudak małpa gminaznin.pl

 1.  

Płace i ubezpieczenia

Małgorzata Nehring

17

131

m.nehring małpa gminaznin.pl

[IGPI] Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

tel. kom. 516 994 710
tel. kom. 664 426 332 - drogi

 1.  

Dyrektor wydziału

Paweł Piechowiak

39

113

p.piechowiak małpa gminaznin.pl

 1.  

Zamówienia publiczne

Magdalena Ciszak

35

144

m.ciszak małpa gminaznin.pl
zamowieniapubliczne małpa gminaznin.pl

 1.  

Drogi

Dariusz Tubisz
Magdalena Głowska-Ryska

36

162

d.tubisz małpa gminaznin.pl
m.glowskaryska małpa gminaznin.pl

 1.  

Budownictwo inwestycyjne, remonty

Bogumiła Jurek-Szmudzińska
Dawid Kuźniak

36

152

b.jurekszmudzinska małpa gminaznin.pl
d.kuzniak małpa gminaznin.pl

 1.  

Gospodarka nieruchomościami

Urszula Nawrocka
Janusz Fryca

18

160

u.nawrocka małpa gminaznin.pl
j.fryca małpa gminaznin.pl

 1.  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Beata Kaźmierczak

18

123

b.kazmierczak małpa gminaznin.pl

 1.  

Planowanie przestrzenne

Sławomir Chrośniak

40

161

s.chrosniak małpa gminaznin.pl

 1.  

Rozliczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości

Beata Kowalewska

40

110

b.kowalewska małpa gminaznin.pl

[OŚ] Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel. kom. 516 994 567

 1.  

Dyrektor wydziału

Marcin Balcerak

31

133

m.balcerak małpa gminaznin.pl

 1.  

Rozwój obszarów wiejskich (fundusz sołecki)

Joanna Bocian-Stefaniak
Monika Siadak

32

121

j.bocianstefaniak małpa gminaznin.pl
m.siadak małpa gminaznin.pl

 1.  

Gospodarka odpadami komunalnymi

Mateusz Świtała

41

136

m.switala małpa gminaznin.pl

 1.  

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Piotr Kowalczyk

41

136

p.kowalczyk małpa gminaznin.pl

 1.  

Ochrona środowiska

Katarzyna Królikowska
Lidia Wieczorek

41

158

k.krolikowska małpa gminaznin.pl
l.wieczorek małpa gminaznin.pl

[GCZK] Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. kom. 512 625 836

 1.  

Reagowanie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych, ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe

Sławomir Śnieguła

37

143

s.sniegula małpa gminaznin.pl

[AKW] Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 1.  

Dyrektor wydziału

Waldemar Wajgelt

12

120

w.wajgelt małpa gminaznin.pl

 1.  

Kontrola wewnętrzna

Beata Basińska
Ewa Gałązka

11

119

b.basinska małpa gminaznin.pl
e.galazka małpa gminaznin.pl

[USC] Urząd Stanu Cywilnego

tel. kom. 516 994 508

 1.  

Zastępca kierownika USC

Barbara Skibicka

9

132

b.skibicka małpa gminaznin.pl

 1.  

Akty Stanu cywilnego

Jakub Klonder
Urszula Kiernozek

9

132

j.klonder małpa gminaznin.pl
u.kiernozek małpa gminaznin.pl

[TPR] Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

tel. kom. 516 994 571
tel. kom. 664 426 328 – rzecznik prasowy

 1.  

Dyrektor wydziału

Paweł Sikora

42

135

p.sikora małpa gminaznin.pl

 1.  

Promocja i aktywizacja gospodarcza gminy

Łukasz Milejczak

44

122

l.milejczak małpa gminaznin.pl

 1.  

Grafika komputerowa, multimedia i strona internetowa

Agnieszka Chareńska

44

163

a.charenska małpa gminaznin.pl

 1.  

Stowarzyszenia

Karol Osiński

44

105

k.osinski małpa gminaznin.pl

 1.  

Kultura

Katarzyna Słowik-Otlewska

44

163

k.slowikotlewska małpa gminaznin.pl

 

[ISIT] Referat Informacji, Sportu i Turystyki

tel. kom.  525 197 492

 1.  

p.o. kierownik referatu,
rzecznik prasowy

Dawid Kolasa

43

150

d.kolasa małpa gminaznin.pl
rzecznik małpa gminaznin.pl

 1.  

Turystyka i promocja

Aleksander Kranc
Andrzej Łuczak
Joanna Polaczyk

43

44

150
107

a.kranc małpa gminaznin.pl
a.luczak małpa gminaznin.pl
j.polaczyk małpa gminaznin.pl

 1.  

Sport

Szymon Mrówczyński

44

150

sz.mrowczynski małpa gminaznin.pl

[PSZ] Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

tel. kom. 516 994 557

 1.  

Dyrektor wydziału

Łukasz Marnocha

20

126

l.marnocha małpa gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja działalności gospodarczej – zezwolenia na alkohol

Magdalena Klucz

22

153

m.klucz małpa gminaznin.pl

 1.  

Polityka społeczna

Małgorzata Wesołek

19

155

m.wesolek małpa gminaznin.pl

 1.  

Ewidencja ludności,
sprawy meldunkowe,
dowody osobiste

Katarzyna Luchowska
Anna Wujkowska

7

118

k.luchowska małpa gminaznin.pl
a.wujkowska małpa gminaznin.pl
ewidencjaludnosci małpa gminaznin.pl

 1.  

Kadry Robót Publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
profilaktyka i promocja zdrowia, sprawy społeczne,
zatrudnienie i promocja zdrowia

Marta Orzechowska

19

155

m.orzechowska małpa gminaznin.pl

[OR] Wydział Organizacyjny

 1.  

Sekretarz Gminy – p.o. dyrektora

Mirosław Gatka

3

115

sekretarz małpa gminaznin.pl

 1.  

Kadry

Bogumiła Czaj

6

156

b.czaj małpa gminaznin.pl

 1.  

Kancelaria, centrala telefoniczna

Agnieszka Tolak
Anna Łopata

4

111

a.tolak małpa gminaznin.pl
a.lopata małpa gminaznin.pl
kancelaria małpa gminaznin.pl

 1.  

Sprawy Gospodarcze UM

Antoni Nawrocki

6

151

a.nawrocki małpa gminaznin.pl

 1.  

Główny Specjalista ds. informatyki

Marcin Czechorowski

2

130

admin małpa gminaznin.pl
tech małpa gminaznin.pl

 1.  

Obsługa informatyczna

Piotr Lewandowski

2

164

p.lewandowski małpa gminaznin.pl
tech małpa gminaznin.pl

 1.  

Kierowca

Zbigniew Dolatowski

6

151

 

[BRM] Biuro Rady Miejskiej

tel. kom. 516 994 688

 1.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Koziełek

28

142

radamiejska małpa gminaznin.pl

 1.  

Obsługa Rady Miejskiej

Łukasz Lisiecki
Ewa Wilde

30

139

l.lisiecki małpa gminaznin.pl
e.wilde małpa gminaznin.pl
radamiejska małpa gminaznin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 22-02-2017 15:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Lewandowski 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-02-2019 07:44:03