Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rok 2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 grudnia 2017 r. 2018-01-03 07:55:31
katalog XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 grudnia 2017 r. 2017-12-05 08:08:38
katalog XXXVII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 października 2017 r. 2017-10-31 14:52:25
katalog XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 9 października 2017 r. 2017-10-10 11:59:32
katalog XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 8 września 2017 r. 2017-09-14 09:58:55
katalog XXXIV sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-04 16:00:40
katalog XXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 maja 2017 r. 2017-06-07 08:46:11
katalog XXXI sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 24 marca 2017 r. 2017-04-03 09:26:18
katalog XXX Sesja Rady Miejskiej w Żninie w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-02-20 12:28:20
dokument Uchwała Nr XXIX/317/2017 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 2017-01-31 14:11:45
dokument Uchwała Nr XXIX/318/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-01-31 14:12:36
dokument Uchwała Nr XXIX/319/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. 2017-01-31 14:13:25
dokument Uchwała Nr XXIX/320/2017 w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Kaczkowo - Kaczkówko w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko. 2017-01-31 14:14:26
dokument Uchwała Nr XXIX/321/2017 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2017-01-31 14:15:12
dokument Uchwała Nr XXIX/322/2017 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin. 2017-01-31 14:16:03
dokument Uchwała Nr XXIX/323/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020". 2017-01-31 14:16:55
dokument Uchwała Nr XXIX/324/2017 w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 2017-01-31 14:17:27
dokument Uchwała Nr XXIX/325/2017 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2017-01-31 14:18:55
dokument Uchwała Nr XXIX/326/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2017-01-31 14:20:00
dokument Uchwała Nr XXIX/327/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy Żnin, położonej w Rydlewie. 2017-01-31 14:20:45
dokument Uchwała Nr XXIX/328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Podgórzynie. 2017-01-31 14:21:50
dokument Uchwała Nr XXIX/329/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. 2017-01-31 14:22:39
dokument Uchwała Nr XXIX/330/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonych w Żninie. 2017-01-31 14:23:25
dokument Uchwała Nr XXIX/331/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. 2017-01-31 14:24:35
dokument Uchwała Nr XXIX/332/2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. 2017-01-31 14:25:40
dokument Uchwała Nr XXIX/333/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie. 2017-01-31 14:26:39
dokument Uchwała NR XXIX/334/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie. 2017-01-31 14:27:49
dokument Uchwała Nr XXIX/335/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie. 2017-01-31 14:28:36
dokument Uchwała Nr XXIX/336/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie. 2017-01-31 14:59:44
dokument Uchwała Nr XXIX/337/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce. 2017-01-31 14:30:06
dokument Uchwała Nr XXIX/338/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie. 2017-01-31 15:05:10
dokument Uchwała Nr XXIX/339/2017 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Żnin. 2017-01-31 14:32:07
dokument Uchwała Nr XXIX/340/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2017-01-31 14:33:06
dokument Uchwała Nr XXIX/341/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok 2017-01-31 14:33:58
dokument Uchwała Nr XXIX/342/2017 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. 2017-01-31 14:34:54
dokument Uchwała Nr XXIX/343/2017 w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin 2017-02-10 08:35:54
dokument Uchwała Nr XXIX/344/2017 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2017-01-31 14:40:01