grudzień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_274-2016] w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2017-01-10 10:41:27
[ZB_272-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Podgórzyn 2017-01-02 12:01:17
[ZB-268-2016] w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Żnina NR 45 / 2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolnego w celu zbadania legalności, prawidłowości i zasadności realizacji na terenie Gminy Żnin inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych. 2017-01-02 12:00:35
[ZB_275-2016] w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których gmina Żnin jest organizatorem 2016-12-30 10:48:34
[ZB_269-2016] w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy wraz z osprzętem na potrzeby robót publicznych. 2016-12-23 08:54:13
[ZB_270-2016] w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których Gmina Żnin jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2016-12-22 14:05:09
[ZB_259-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli Nr 3 i 4 w Żninie dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-12-08 14:53:25
[ZB_258_2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żnin oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 2016-12-01 11:38:03