Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie na wolne pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko
(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

OR.210.32.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego pomocniczego stanowiska pracy
pomocy administracyjnej
 w Urzędzie Miejskim w Żninie  i poszukuje pracownika na to stanowisko

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska: 

    1) pomoc administracyjna - wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą), z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r.  o  pracownikach samorządowych;
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 7. doświadczenie w obsłudze sekretariatu.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

  1) predyspozycje osobowościowe:

         obowiązkowość, dobra organizacja pracy i sprawność działania, wysoka

         kultura osobista,  komunikatywność, wysoka podzielność uwagi, umiejętność

         pracy w stresie i pod presją czasu, elastyczność w podejściu do ludzi,

         operatywność;

  2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

         umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym (pakiet  MS

         Office (Word, Excel i i inne niezbędne programy związane z pracą na tym

         stanowisku). 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

     Realizacja zadań w  zakresie obowiązków pomocy administracyjnej obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w obsłudze w biurze Burmistrza, w tym wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych;
 2. przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki na pocztę;
 3. obsługa urządzeń biurowych, w tym kopiarki i skanera;
 4. przyjmowanie i łączenie telefonów w obrębie urzędu;
 5. wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka)  takie kwalifikacje  posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) - z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  9 grudnia 2016 r. do godz. 1400 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin. Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

Żnin, dnia 29 listopada  2016 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 29 listopada 2016

 

 

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                     /-/ Robert Luchowski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-11-29 16:21:48 235 razy
2 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-11-29 16:21:48 206 razy
3 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-29 16:20:38 233 razy
4 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-11-29 16:20:38 203 razy
5 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-11-29 16:20:38 210 razy
6 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-11-29 16:20:38 203 razy
7 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-29 16:20:38 185 razy
8 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-11-29 16:20:38 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 29-11-2016 16:20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 29-11-2016 16:21:48