Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kancelisty w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko

(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

 

Dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych ,

Ul Śniadeckich 15,

88 – 400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego pomocniczego stanowiska pracy

Kancelisty

w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie i poszukuje pracownika na to stanowisko.

 1. Nazwa i adres jednostki :

Centrum Organizacji Pozarządowych,

ul Śniadeckich 15, 88 – 400 Żnin.

        2.     Określenie stanowiska:

1) kancelista  - wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą), z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r.  o  pracownikach samorządowych;
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 7. posiada co najmniej 3-letni staż pracy;
 8. posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych na stanowisku członka zarządu lub członka organu kontroli.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:

obowiązkowość,

dobra organizacja pracy i sprawność działania,

wysoka kultura osobista,

komunikatywność, wysoka podzielność uwagi,

umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

elastyczność w podejściu do ludzi, operatywność;

 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym

(pakietMS Office (Word, Excel i i inne niezbędne programy

związane z pracą na tym stanowisku);

doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje, konkursy, programy itp.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Realizacja zadań w  zakresie obowiązków pomocy kancelisty obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w obsłudze Centrum Organizacji Pozarządowych , w tym wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych;
 2. przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki na pocztę;
 3. obsługa urządzeń biurowych, w tym kopiarki i skanera;
 4. pomoc organizacjom samorządowym;
 5. zajmowanie się poradnictwem, doradztwem, konsultacjami dla organizacji pozarządowych;
 6. organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu spotkań, szkoleń, konferencji;
 7. wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego;
 8. tworzenie bazy sponsoringu;
 9. prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych;
 10. aktywizacja lokalnej społeczności.

5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka)  takie kwalifikacje  posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) - z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39,   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko kancelisty w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  5 grudnia 2016 r. do godz. 1530 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

               „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  572 144 445. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Zenon Flejter – Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych. Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Żnin, dnia  24 listopada 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 24 listopada 2016r.

 

 

                                                                                                                                                     Zatwierdzam

 

                                                                                                                                                   /-/  Zenon Flejter

Koordynator COP w Żninie

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-24 15:03:26 220 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-11-24 15:03:26 215 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-11-24 15:03:26 237 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-11-24 15:03:26 230 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-24 15:03:26 225 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 24-11-2016 15:03:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zenon Flejter 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 25-11-2016 09:33:01