Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin (lokal przy placu Wolności 20)

Ogłoszenie

o przetargu na najem lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Żnin, zlokalizowanego w budynku przy placu Wolności 20 w Żninie, o powierzchni 31,22 m2

na okres od 2 listopada  2016 r. do 31 października 2019 r.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 400,00 zł brutto, a wadium 200,00 zł.

 

Opis lokalu:

Lokal położony jest w Żninie przy placu Wolności 20, na parterze budynku mieszkalno - usługowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 949/3, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00000320/7. Wejście do lokalu zlokalizowane jest bezpośrednio od strony placu Wolności. Lokal składa się z dwóch sal użytkowych i wc., o łącznej powierzchni  31,22 m2. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Jest on przeznaczony do wynajmu na cele prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/405/2006 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 26 października 2006 r.  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 156, poz. 2276 z późn. zm.) przedmiotowy lokal położony jest na terenie o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Lokal wolny jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Czynsz płatny jest z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości wg stawki określonej przez Radę Miejska w Żninie oraz do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych za dostawę mediów.

 

Przetarg odbędzie się 24 października 2016 r., o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-Lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w terminie do dnia 21 października 2016 r., brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat i innych należności wobec Gminy Żnin oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek Gminy Żnin  w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym przez wynajmującego w zawiadomieniu.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie  (pokój 23), tel. 52 303 13 01 w. 123 lub 160.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 06-10-2016 15:17:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 06-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-10-2016 15:17:40