Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

dot. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych obrębie miejscowości Uścikowo

Żnin, 31.03.2011

MRŚ.7624-16-8/09

INFORMACJA
BURMISTRZA ŻNINA


Burmistrz Żnina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2009r. wpłynął wniosek WINDBUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym nr 8/3 w obrębie miejscowości Uścikowo, gm. Żnin. Mając na uwadze, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2009r. Burmistrz Żnina nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - postanowienie z dnia 2009-12-07, znak:RDOŚ-04.OO.6613-244/09/MT oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie - postanowienie z dnia 2009-11-24, znak: N.NZ-40-21-113/09, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Żnina, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- ul. Mickiewicza 24, 88-400 Żnin oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - ul. Dworcowa 63, 85-009 Bydgoszcz.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z: dokumentacją sprawy znajdującą się w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, I piętro - pokój 40, w godz. 730- 1530, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 04.04.2011r. do 29.04.2011r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Żnina przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym nr 8/3 w obrębie miejscowości Uścikowo, gm. Żnin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-04-2011 11:25:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Drzewiecka 28-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-05-2011 13:30:02