Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Żnin (Rydlewo)

Ogłoszenie

o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej,

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, będących własność Gminy Żnin, położonych w Rydlewie, stanowiących działkę oznaczoną geodezyjnie nr 54/2, o powierzchni 9,3894 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1Z/00025222/1

na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.,

 

Cena wywoławcza czynszu rocznego do przetargu wynosi brutto 15.000,00 zł a wadium 1.500,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rydlewie. W skład nieruchomości wchodzą grunty rolne w klasach: RII – 8,7094 ha, RIVa – 0,56 ha, W-RII – 0,06ha i W IVa – 0,06 ha. Działka była częściowo użytkowana rolniczo, częściowo jako pracownicze ogrody działkowa i częściowo nie była użytkowana. W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest roślinnością zielną o różnej wielkości w zależności od wcześniejszego sposobu użytkowania oraz pojedynczymi drzewami i krzewami owocowymi. W części środkowej działki znajdują się pojedyncze oczka wodne. Teren wymaga uporządkowania.

 

Przedmiotowa część nieruchomości wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Przy północnej i południowej granicy działki zlokalizowane są dwa obszary o powierzchni do 0,2 ha każdy, porośnięte roślinnością drzewiastą, krzaczastą i zielną, ogrodzone żywopłotem, użytkowane jako ogródki działkowe. Obszary te są użytkowane bez umownie i nie są przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia czy użytkowania. Do czasu wydania gruntu przez dotychczasowych użytkowników odpowiednia powierzchnia gruntu zostanie uwzględniona przy naliczaniu czynszu dzierżawnego.

 

Dla rozliczania czynszu dzierżawnego obowiązuje rok gospodarczy tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. Czynsz, płatny jest z dołu do 15 sierpnia każdego roku począwszy od  roku 2017.

 

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty związane z własnością lub użytkowaniem przedmiotowych gruntów.

 

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2016 r., o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 23), tel. 52 303-13-01 w. 123 lub 160.

 

 

Żnin, dnia 22.07.2016 r.

w z. Burmistrza

 

Halina Rosiak

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 26-07-2016 10:08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 26-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 26-07-2016 10:08:14