Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZB_167-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew Etap I. 2016-08-01 10:05:43
ZB_166-2016 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu kultury wraz z częścią mieszkalna przy ul. Pocztowej 15. 2016-08-01 09:59:34
ZB_163-2016 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy. 2016-07-27 08:11:35
ZB_154-2016 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-07-12 16:00:01
ZB-151-2016 w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 2016-07-12 15:56:04
ZB-152-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną. 2016-07-12 10:44:32
ZB-149-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 2016-07-07 07:47:07