Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Kierzkowo

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwsze przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż następujących części nieruchomości:

Nr działki

Obręb geodezyjny

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

(w ha)

Cena wywoławcza

VAT – zwolniony

(w zł)

Wadium

(w zł)

92/6

Kierzkowo

BY1Z/00004957/9

0,9367

50.000,00

5.000,00

92/8

Kierzkowo

BY1Z/00004957/9

2,00

150.000,00

15.000,00

 

Opis nieruchomości:

Działki położone są w odległości około 11 km od Żnina. Najbliższe otoczenie stanowią tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się tartak. Działki nie są ogrodzone. Mają regularne kształty zbliżone do trapezu.

Działka nr 92/8 porośnięta jest drzewostanem. Opracowany dla niej został plan urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu. Dojazd do działki dostateczny poprzez służebność przejazdu przez działkę nr 92/6. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka nr 92/6 w części jest porośnięta drzewostanem a w części jest to obszar niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka nie jest objęta planem urządzenia lasu. Dojazd do działki dobry. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej.

Przy sprzedaży działki nr 92/6 ustanowione zostanie na niej ograniczone prawo rzeczowe polegające na prawie swobodnego przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5m wzdłuż całej północnej granicy działki, do działki nr 92/9 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 92/8 i 92/9.

 

Przeznaczenie terenu:

Działki znajdują się na obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin" uchwalonym Uchwałą nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem: SI – tereny predysponowane do zalesienia wraz z granicą polno-leśną oraz SII – zalesienia i tereny lasów.

 

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 17.12.2015 r. dla działki nr 92/8 i w dniu 02.03.2016 r. dla działki nr 92/6

 

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Przetargi odbędą się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39,  w następujących terminach:

  1. w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 na działkę nr 92/8,
  2. w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 1030 na działkę nr 92/6.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokościach odpowiadających danej działce, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002, z podaniem nr działki.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 23) lub telefonicznie - nr tel. 52 303-13-01 w. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie Kierzkowo.pdf (PDF, 22KB) 2016-03-09 13:37:50 304 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 09-03-2016 13:37:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 09-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 09-03-2016 13:37:50