Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Janickiego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00017588/5, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1670/3, o pow. 122 m2

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 8.500,00 zł (w tym 23% VAT), wadium 800,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 1670/3, położona jest w Żninie przy ul. Kl. Janickiego. Działka nie jest ogrodzona i ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej - ul. Kl. Janickiego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowo-handlowa.

Na działce znajdują się nietrwale związane z gruntem dwa garaże blaszane, nie będące własnością Gminy Żnin i nie stanowiące przedmiotu sprzedaży.

 

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Żnin Góra, uchwalonym Uchwałą Nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 116, poz. 1896) przedmiotowa działka położona jest w konturze urbanistycznym MWU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Nieruchomość  wolna jest od ciężarów oraz hipotek. Działka objęta jest umową najmu do 30 września 2018 r.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 03.03.2016 r.

 

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 1100, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” w Żninie Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002,

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 23), tel. 52 303-13-01 w. 123 lub 160 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie_Janickiego.pdf (PDF, 22KB) 2016-03-09 13:35:07 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 09-03-2016 13:35:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 09-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 09-03-2016 13:35:07