Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_41-2016] w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-18 09:22:17
[ZB_40-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup parkomatów wraz z osprzętem. 2016-02-25 08:44:49
[ZB-38-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-02-24 14:05:58
[ZB-34-2016] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 26/2016 Burmistrza Żnina z 4 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2016-02-18 11:17:31
[ZB-33-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego 2016-02-15 15:32:19
[ZB_32-2016] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku 2016-02-12 13:02:22
[ZB_30-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin na rok szkolny 2016/2017 2016-02-09 07:59:31
[ZB_29-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin na rok szkolny 2016/2017 2016-02-09 07:58:43
[ZB_28-2016] w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2016-02-08 15:31:20
[ZB_27-2016] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 2016-02-05 12:51:12
[ZB_25-2016] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2016-02-04 15:12:38
[ZB_26-2016] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2016-02-04 08:52:37
[ZB_23-2016] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Żniński Dom Kultury 2016-02-04 08:24:13