Styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_22-2016] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie 2016-05-19 11:47:14
[ZB_20-2016] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 2016-02-04 08:21:52
[ZB_12-2016] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej Komisji. 2016-01-21 13:20:55
[ZB_11-2016] zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej Komisji 2016-01-19 07:46:54
(ZB-10-2016) w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-01-15 08:15:42
[ZB_004-2016] w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej Komisji 2016-01-13 12:40:37
[ZB_003-2016] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-01-08 08:26:32