Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Tysiąclecia. 2015-12-07 13:13:39
Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Wenecji. 2015-12-07 13:15:03
Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin, zabudowaną urządzeniami infrastruktury technicznej. 2015-12-07 13:16:11
Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Brzegowej. 2015-12-07 13:17:16
Uchwała NR XIII/132/2015 w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin. 2015-12-07 13:18:33
Uchwała Nr XII/133/2015 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2015-12-07 15:01:44
Uchwała Nr XIII/134/2015 sprawie ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. 2015-12-07 15:03:00
Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gostynin. 2015-12-07 15:04:10
Uchwała Nr XIII/136/2015 w sprawie Gminnego Programu Wspieranie Rodzin na lata 2016-2018. 2015-12-07 15:05:34
Uchwałą NR XII/137/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 2015-12-07 15:06:44
Uchwała Nr XIII/138/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016. 2015-12-07 17:28:23
Uchwała Nr XIII/139/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych "Żnińska Karta Dużej Rodziny". 2015-12-07 17:29:34