Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_132-2015] w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132/2015

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Pana Marcina Czechorowskiego – Starszego informatyka w Urzędzie Miejskim w Żninie na koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w obwodach głosowania utworzonych na obszarze Gminy Żnin.

2. Zakres zadań koordynatora gminnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu w Gminie Żnin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. BURMISTRZA

Halina Rosiak

Zastępca Burmistrza

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. burmistrz powołuje koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie.

W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

w z. BURMISTRZA

Halina Rosiak

Zastępca Burmistrza

 

Załącznik

do zarządzenia

Nr 132/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

  1. udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego;

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów referendalnych;

3) nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych - przewodniczących i zastępców przewodniczących - obwodowych komisji ds. referendum i aktualizację tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców;

4) prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących;

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych;

7) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum loginów i haseł;

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13;

9) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum;

10) udzielenie wsparcia pełnomocnikowi komisarza wyborczego w gminie w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi komisarza wyborczego ds. informatyki;

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego;

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów);

14)  przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15)  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

b) zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum,

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika).

 

w z. BURMISTRZA

Halina Rosiak

Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_132-2015 ..pdf (PDF, 59KB) 2015-08-26 09:37:37 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 26-08-2015 09:37:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-08-2015 09:37:37