Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_140-2015] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sielcu.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

140w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sielcu.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm1).

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Należy przeprowadzić inwentaryzację mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sielcu.

2.Rodzaj inwentaryzacji- okresowa.

3.Rodzaj spisu- z natury, metoda porównawcza.

4.Inwentaryzacji podlegają:

1) składniki majątkowe wymienione w § 1 ust. 1

5.Termin rozpoczęcia 20 sierpień 2015 r., a zakończenia 28 sierpnia 2015r.

6.W skład komisji inwentaryzacyjnej i jednocześnie do zespołów spisowych powołuję następujące osoby:

1) Siadak Monika -Przewodniczący Komisji,

2) Bocian-Stefaniak Joanna -Członek Komisji;

3) Szelągiewicz Stanisław -Członek Komisji

7.Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

8.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 24 sierpnia 2015r. zgodnie z instrukcją w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji.

9. Arkusze spisowe wydaje przewodniczącemu zespołu spisowego wyznaczony pracownik Wydziału Budżetu i Gospodarki.

10. Arkusze spisu wypełnia się w dwóch egzemplarzach.

11. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne.

12. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

13. Komisja inwentaryzacyjna po zakończeniu spisu dokona wyceny i ustali wartość spisanych składników majątkowych.

14. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych oraz wnioski co do sposobu ich rozliczania winny być dostarczone do Skarbnika Gminy Żnin niezwłocznie po zakończeniu inwentaryzacji.

15. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

16. Komisja dokona oceny przydatności składników majątkowych i jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzi wykaz środków do likwidacji.

17. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy Żnin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

Uzasadnienie

Inwentaryzację przeprowadza się na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzającej nieprawidłowości celem ustalenia faktycznego stanu posiadania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

1Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz.613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100, z 2015 r. poz.. 4.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB-140-2015.pdf (PDF, 88KB) 2015-08-26 09:17:13 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 26-08-2015 09:17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 14-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-08-2015 09:17:47