Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_146-2015] w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2015

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołać operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych na obszarze Gminy Żnin jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu w Gminie Żnin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. obsługę informatyczną obwodowej komisji do spraw referendum zapewnia burmistrz w ramach zadań zleconych gminie powołując w tym celu operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum. Zgodnie z uchwałą burmistrz zapewnia też niezbędny sprzęt informatyczny oraz dostęp do internetu.

Po dokonanym wyborze operatorów informatycznej obsługi komisji w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. podpisanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 146/2015

Burmistrza Żnina

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Obwód

Lokal referendalny

Nazwisko i imię

1

Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. 1 Stycznia 17, Żnin

ANTKOWIAK JACEK EUGENIUSZ

2

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Browarowa 16, Żnin

MUSZYŃSKI REMIGIUSZ

3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Browarowa 14, Żnin

OWSIANNY JACEK KRZYSZTOF

4

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kopernika 5a, Żnin

PILARSKI WIESŁAW GRZEGORZ

5

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wandy Pieniężnej 19, Żnin

OTTO JACEK KAZIMIERZ

6

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wandy Pieniężnej 19, Żnin

JAŹWIŃSKA GRAŻYNA

7

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 32, Żnin

JAWORSKI TOMASZ MARIA

8

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Śniadeckich 18, Żnin

RATAJCZAK TOMASZ PIOTR

9

Zespół Publicznych Szkół Nr 1, ul. Szkolna 4, Żnin

NOWAK MARCIN ANDRZEJ

10

Przedszkole Miejskie Nr 2 Budynek A, ul. Klemensa Janickiego 10, Żnin

STASZEWSKA LUCYNA DOROTA

11

Przedszkole Miejskie Nr 2 Budynek B, ul. Jasna 5, Żnin

KUNTOWSKI ŁUKASZ JAN

12

Miejski Ośrodek Sportu, ul. Gnieźnieńska 7, Żnin

KRZYŻANIAK MICHAŁ WALDEMAR

13

Budynek Gminy Żnin Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzyce 60

GĘGOTEK EWELINA AGNIESZKA

14

Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „Brzysko-Rol”, Brzyskorzystewko 1

ABLEWSKA KATARZYNA

15

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4, Żnin

ŚWITAŁA MATEUSZ

16

Szkoła Podstawowa, Januszkowo 20

MALCZAK MARIOLA

 

17

Budynek Gminy Żnin (świetlica wiejska), Jadowniki Rycerskie 18A

PIOTROWSKI ŁUKASZ

18

Budynek Gminy Żnin (świetlica wiejska), Podgórzyn 5

FRYCA JANUSZ PIOTR

19

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 1, Żnin

MARCZEWSKA JOANNA WANDA

20

Szkoła Podstawowa Słębowo Filia w Cerekwicy, Cerekwica 20

GOLIŃSKI MARCIN TOMASZ

21

Szkoła Podstawowa, Słębowo 1

KRYSTOSIAK JOANNA

22

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp z o.o. NZOZ w Żninie, ul. Szpitalna 30, Żnin

FRASZ RAFAŁ

23

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach, Podobowice 49

STASZEWSKI ANDRZEJ PIOTR

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 146/2015

Burmistrza Żnina

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie w wyznaczonym terminie;

 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi referendum);

 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk;

 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono WOW oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk;

 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji ds. referendum, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy;

 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji ds. referendum;

 8. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu;

 9. zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji ds. referendum lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

 10. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie;

 11. po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie;

 12. w przypadku braku możliwości technicznych przesłania danych do systemu zapisanie danych z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do komisarza wyborczego;

 13. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_146_2015 .pdf (PDF, 81KB) 2015-08-26 09:04:23 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 26-08-2015 09:04:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 19-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-08-2015 09:04:23