Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 9 lipca 2015 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 9 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXI/244/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2733), uchwałą Nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 1275), rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 22/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 1397), uchwałą Nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 2600), uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1045) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej, a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2015 r.:

NUMER OBWODU WYBORCZEGO

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

18

sołectwa: Białożewin, Podgórzyn, Wenecja

Budynek Gminy Żnin

(świetlica wiejska)

Podgórzyn 5

  • lokal wyborczy wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

W dniu głosowania lokal wyborczy otwarty będzie w godzinach 7:00 - 21:00.

Ponadto podaje się do wiadomości wyborców poniższe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, o ile nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Żnina do 21 dnia przed dniem wyborów. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do Burmistrza Żnina, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, z wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania,
jak również kandydatów w danych wyborach.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Miejski w Żninie, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. 700-lecia 39, pok. nr 7, nr tel.
52 3031301 wew. 118, nr faksu 52 3031103, adres poczty elektronicznej ewidencjaludnosci@um.znin.pl. Formularze zgłoszenia zamiaru i wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa są dostępne w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, pok. nr 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żnin na stronie internetowej www.bip.umznin.pl.

Burmistrz

/-/ Robert Luchowski

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o obwodzie 9 lipca 2015.pdf (PDF, 296.67Kb) 2015-07-09 14:47:51 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 09-07-2015 14:47:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 09-07-2015 14:47:51