Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_163-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 11:28:49
[ZB_146-2015] w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-26 09:07:42
[ZB_145-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-26 09:21:12
[ZB_144-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin i gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek samorządowych, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-26 09:49:50
INFORMACJA o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum dla stałych obwodów głosowania 2015-08-18 14:03:26
[ZB_139-2015] w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-13 15:40:55
[ZB_138-2015] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin i gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-13 14:28:53
KOMUNIKAT o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych 2015-08-07 13:31:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2015-07-27 08:10:11
Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-02 14:42:44
[ZB_113-2015] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-29 12:38:17
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-06-25 12:25:45
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:23:43
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:19:33
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-06-25 12:18:21