Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019 OGŁOSZENIE

 Wybory ławników na kadencję  2016 – 2019

Ogłoszenie

 

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych informuję, że do 30 czerwca 2015 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie oraz do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 133).

Ławnikiem może być wybrany ten,  kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać w Biurze Rady bądź pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w  Biurze Rady Miejskiej w Żninie, pok. nr 30 w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700 – lecia 39 w terminie do 30 czerwca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Żninie tel. (52) 3031301 wew. 139

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żninie

/-/  Grzegorz Koziełek   /-/

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc (DOC, 52.50Kb) 2015-06-03 14:25:12 488 razy
2 2. Lista osób popierających kandydata na ławnika.pdf (PDF, 86.51Kb) 2015-06-03 14:25:12 519 razy
3 3. oświadczenie_kandydata - władza rodzicielska.doc (DOC, 26.50Kb) 2015-06-03 14:25:12 430 razy
4 4. Oświadczenie - przestępstwo skarbowe.docx (DOCX, 11.84Kb) 2015-06-03 14:25:12 436 razy
5 Ogłoszenie.pdf (PDF, 72.50Kb) 2015-06-03 14:15:36 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 03-06-2015 14:15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 03-06-2015 14:25:12